Stála študijná skupina „Európske energetické spoločenstvo“ - Related Publications and other work