Monitorovací výbor pre východoeurópske susedné štáty

This page is also available in

Monitorovací výbor pre východoeurópske susedné štáty bol vytvorený v roku 2004 ako špecializovaný orgán EHSV zodpovedný za vzťahy s občianskou spoločnosťou vo východoeurópskych susedných štátoch. Členovia monitorovacieho výboru sa spravidla schádzajú štyrikrát ročne, aby prerokovali aktuálne otázky týkajúce sa východoeurópskych susedných štátov. Na svoje schôdze často pozývajú zástupcov z iných inštitúcií EÚ, externých expertov, organizácie občianskej spoločnosti a ďalšie strany. Členovia výboru sa aktívne zúčastňujú na činnostiach Východného partnerstva, ako sú viacstranné platformy Východného partnerstva a fórum občianskej spoločnosti Východného partnerstva.