Monitorovací výbor EÚ – Rusko a Stredná Ázia

Od februára 2011 EHSV monitoruje svoje vzťahy s ruskou občianskou spoločnosťou prostredníctvom monitorovacieho výboru EÚ – Rusko.

Podpora medziľudských kontaktov je jednou z piatich hlavných zásad vzťahov medzi EÚ a Ruskom, na ktorých sa dohodli ministri zahraničných vecí EÚ a vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Monitorovací výbor EÚ – Rusko monitoruje stav ruskej občianskej spoločnosti v čase vojny prostredníctvom svojich kontaktov s protivojnovou časťou ruskej občianskej spoločnosti, ktorá pôsobí na území EÚ.

Tieto kontakty viedli k plodnej výmene informácií a názorov o tom, ako by mali dvojstranné vzťahy pokračovať po skončení vojny a ako by mal prebehnúť návrat k slobode a demokracii v krajine.

V apríli 2023 sa rozsah pôsobnosti monitorovacieho výboru rozšíril na Strednú Áziu. Úlohy orgánu teraz zahŕňajú monitorovanie situácie občianskej spoločnosti v Kazachstane, Kirgizsku, Tadžikistane, Turkménsku a Uzbekistane a jeho názov sa zodpovedajúcim spôsobom zmenil na monitorovací výbor EÚ – Rusko a Stredná Ázia.