Dočasná študijná skupina „Služby všeobecného záujmu“

This page is also available in

Cieľom dočasnej študijnej skupiny „Služby všeobecného záujmu“ je prispieť k zabezpečeniu prístupu európskych občanov k vysokokvalitným a cenovo dostupným službám všeobecného záujmu, ktoré sú ústredným prvkom európskeho hospodárskeho, sociálneho a právneho systému a nosným pilierom európskeho sociálneho modelu a sociálneho trhového hospodárstva.

Verejný sektor má jasnú politickú a finančnú zodpovednosť za koordináciu poskytovania týchto služieb. Nie je vhodné dovoliť, aby boli čisto pod vplyvom trhu. Neziskové organizácie a hlavne sociálne podniky preukázali svoje schopnosti poskytovať vynikajúce služby všeobecného záujmu.

Na podporu významnejšej úlohy neziskových organizácií a sociálnych podnikov by bolo potrebné vo všetkých členských štátoch zhodnotiť stav poskytovania týchto služieb, predovšetkým sociálnych služieb. Pomohlo by to pri určení tých odvetví, v ktorých je voľný trh mimoriadne slabý a v ktorých je predovšetkým potrebné verejné financovanie.

DŠS sa vo svojej práci zameriava aj na potenciál služieb všeobecného záujmu, pokiaľ ide o rozprúdenie rastu, vytváranie trvalých pracovných miest a podporu konkurencieschopnosti. V tejto súvislosti sekcia pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť (TEN) zadala vypracovanie štúdie na tému Preskúmanie správ členských štátov o vykonávaní rozhodnutia Európskej komisie o poskytovaní štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu.