Dočasná študijná skupina „Digitálna agenda“

This page is also available in

Cieľom dočasnej študijnej skupiny (DŠS) „Digitálna agenda“ je prispieť k práci sekcií v konkrétnych oblastiach ich činnosti. Pozorne monitoruje program Digitálna Európa v rámci budúceho VFR, ktorého cieľom je urobiť z Európy popredného aktéra v oblasti digitalizácie, posilniť jej hospodársku silu a konkurencieschopnosť v celosvetovej hospodárskej súťaži a dosiahnuť pozitívne vnímanie digitálnej transformácie zo strany všetkých Európanov. Program Digitálna Európa má päť konkrétnych cieľov: vysokovýkonná výpočtová technika, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, odborná príprava a vzdelávanie a modernizácia verejnej správy a služieb.

Dočasná študijná skupina „Digitálna agenda“ sa bude zameriavať na tieto špecifické aspekty:

  • pozitívne príklady moderných technológií, najmä ako postaviť ľudí do centra inovácií,
  • vplyv digitalizácie na prácu, zamestnanosť, kvalifikáciu a zručnosti,
  • odporúčania, ako umožniť pozitívny vplyv digitalizácie v týchto oblastiach,
  • nové spôsoby hodnotenia kvality interakcie medzi človekom a strojom,
  • vplyv tzv. spolupracujúcich robotov na rôzne skupiny obyvateľstva,
  • centrá digitálnych inovácií ako podpora MSP v digitálnej oblasti,
  • vplyv digitalizácie na dopravu: elektromobily, vozidlá bez vodiča, parkovanie, inteligentné mestá, intermodálne dopravné systémy a hospodárstvo spoločného využívania zdrojov.

Keďže digitalizácia je prierezovou otázkou, DŠS „Digitálna agenda“ spolupracuje v závislosti od konkrétneho prípadu s inými dočasnými študijnými skupinami, monitorovacími strediskami, kategóriami a skupinami ad hoc.