Podnikanie

Podnikanie vo všetkých svojich podobách je dôležité na zabezpečenie hospodárskeho rastu, inovácie, pracovných miest a začlenenia do spoločnosti.

Zásadnú úlohu v európskom hospodárstve zohrávajú najmä MSP. EHSV preto vždy vyzdvihoval ich význam a upozorňoval na nevyhnutnosť posilniť ich rozvoj. V uplynulých rokoch sa náš výbor stal jedným z hlavných aktérov na úrovni EÚ, ktorí propagujú sociálne podnikanie a sociálne hospodárstvo. Medzi priority EHSV patria aj nové hospodárske modely a v súvislosti s nimi sa rozbehlo množstvo iniciatív.