O YEYS 2020

This page is also available in

Follow us on


Zmena klímy je všadeprítomnou témou a mladí ľudia na celom svete sa mobilizujú na záchranu planéty. Európsky hospodársky a sociálny výbor sa pripája k tomuto hnutiu a žiada mladých účastníkov podujatia YEYS, aby navrhli najlepší spôsob ochrany našej planéty.

Na tohtoročnom podujatí pôjde o modelovú situáciu medzinárodnej konferencie zmluvných strán o zmene klímy (COP).

Výbor by sa rád dozvedel, aké inovatívne nápady majú študenti na to, ako riešiť súčasnú klimatickú krízu a ako sa priblížiť k dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality do roku 2050.

Študenti budú vyzvaní, aby zastupovali niektorú krajinu a rokovali medzi sebou s cieľom vypracovať odporúčania na riešenie zmeny klímy.

Tieto odporúčania budú predložené medzinárodným tvorcom environmentálnej politiky a bude sa o nich v priebehu roka diskutovať na konferenciách v celej Európe.

Študenti budú tiež počas podujatia YEYS v kontakte s medzinárodnými mládežníckymi organizáciami, ktoré im pomôžu premietnuť tieto odporúčania do praktických opatrení a presadiť ich názory.