Start guide – Model COP

This page is also available in

Start guide - Model COP

O stave klimatickej núdze a o ničivých krátkodobých a dlhodobých dôsledkoch zmeny klímy počúvame často, no rovnako často sa nám táto otázka zdá neriešiteľná.

Vašou úlohou bude zastupovať vplyvnú skupinu zainteresovaných strán na konferencii o zmene klímy a spolupracovať s ostatnými skupinami v záujme vytvorenia plánu na obmedzenie globálneho otepľovania na bezpečnú úroveň výrazne pod 2 °C.

Skupiny predstavujú skutočné sektory a priemyselné odvetvia, ktorých činnosť a angažovanosť ovplyvňujú globálne otepľovanie:

  1. Čisté technológie
  2. Dodávatelia konvenčnej energie
  3. Skupiny občianskej spoločnosti, ženy a mladí ľudia označovaní v tejto hre ako tzv. jastraby za klimatickú spravodlivosť (Climate Justice Hawks)
  4. Pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo
  5. Priemysel a obchod
  6. Vlády štátov celého sveta (rozvinuté krajiny, rýchlo sa rozvíjajúce krajiny, rozvojové krajiny)

           6A. Rozvinuté krajiny

          6B. Rozvojové krajiny

          6C. Rýchlo sa rozvíjajúce krajiny

Downloads

Start guide

Skupina 1: čisté technológie

Skupina 2: dodávky konvenčnej energie

3. skupina: jastraby za klimatickú spravodlivosť

4. skupina: pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

5. skupina: industrie și comerț

6a. skupina: rozvinuté krajiny

6b. skupina: rozvíjajúce sa krajiny

6c. skupina: rýchlo sa rozvíjajúce krajiny