Ako sa zaregistrovať

This page is also available in

Pozvánka v mene podpredsedníčky EHSV pre komunikáciu
Isabel Caño Aguilar


Vážená pani/vážený pán,

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) otvára 11. ročník podujatia Vaša Európa, váš názor, ktoré sa uskutoční od 19. do 20. marca 2020 v Bruseli.

V rámci podujatia Vaša Európa, váš názor (YEYS) budú zástupcovia 33 škôl (z 28 členských štátov a piatich kandidátskych krajín) pozvaní do Bruselu na diskusiu o aktuálnej téme dôležitej pre mladých ľudí.

TÉMA

Nadchádzajúce podujatie nesie názov „Naša klíma, naša budúcnosť!“ a mladí ľudia na ňom budú môcť vyjadriť svoje obavy v súvislosti so zmenou klímy.

Tohtoročné podujatie bude mať podobu konferencie OSN o zmene klímy. Študenti budú vyzvaní, aby zastupovali niektorú krajinu a rokovali medzi sebou s cieľom vypracovať odporúčania na riešenie zmeny klímy.

Tieto odporúčania budú predložené medzinárodným tvorcom environmentálnej politiky a bude sa o nich v priebehu roka diskutovať na konferenciách v celej Európe.

Študenti budú tiež počas podujatia YEYS v kontakte s medzinárodnými mládežníckymi organizáciami, ktoré im pomôžu premietnuť tieto odporúčania do praktických opatrení a presadiť ich názory.

Ak sa Vaša stredná škola, bez ohľadu na to, o aký typ školy ide, nachádza v jednom z 28 členských štátov alebo v jednej z piatich kandidátskych krajín, neváhajte a pošlite svoju prihlášku na podujatie Vaša Európa, váš názor 2020.

Školy budú vybrané žrebovaním a ich zástupcov čaká dvojdňový pobyt v Bruseli.

KTO

Ak bude Vaša škola vybraná, budete môcť poslať do Bruselu troch študentov predposledného ročníka v sprievode jedného učiteľa. EHSV im uhradí náklady na cestu a ubytovanie, ako aj náklady na stravu zabezpečenú počas podujatia.

Pozvaní študenti sa na podujatí budú môcť stretnúť so študentmi z iných krajín, vymeniť si názory a vypracovať uznesenia na témy súvisiace s Európskou úniou. Je to jedinečná príležitosť lepšie pochopiť fungovanie Únie a v multikultúrnom prostredí sa zúčastniť na diskusii podobnej diskusiám plenárneho zhromaždenia.

JAZYK

Všetky rokovania sa uskutočnia v angličtine.

PRÍPRAVA

Členovia EHSV navštívia s dostatočným predstihom pred podujatím každú vybranú školu, aby mladých ľudí pripravili na diskusie v Bruseli.

Pred týmito návštevami bude školám zaslaná dokumentácia a podkladové materiály.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Na našom webovom sídle nájdete podrobný opis podujatia, videofilm o YEYS 2019, online registračný formulár, pravidlá a všetky praktické informácie.

TERMÍN

Prihlášky sa môžu podávať do 18. novembra 2019.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami v Bruseli.

S pozdravom

Isabel Caño Aguilar
podpredsedníčka EHSV pre komunikáciu

Downloads

Pozvánka v mene podpredsedníčky EHSV pre komunikáciu Isabel Caño Aguilar