EHSV a Hospodárska, sociálna a environmentálna rada Francúzska za vysokú účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

„Musíme znovu objaviť Európu s nadšením a projektmi, ktoré sú blízko občanom,“ vyhlásili predsedovia Patrick Bernasconi a Luca Jahier na marcovom plenárnom zasadnutí EHSV.

„Pred európskymi voľbami musíme spojiť sily pre budúcnosť Európy a zmobilizovať občiansku spoločnosť na všetkých úrovniach. Viac než kedykoľvek predtým je potrebná naša ostražitosť a náš záväzok.“ Predseda EHSV Jahier pripomenul, že kľúčový význam má spolupráca medzi všetkými inštitúciami, a opakovane dal najavo neustálu podporu európskemu projektu, jeho hodnotám a výsledkom zo strany európskej občianskej spoločnosti.

V rovnakom duchu sa vyjadril predseda francúzskej rady Bernasconi, ktorý potvrdil slová predsedu EHSV a zdôraznil, že výbor musí plniť úlohu sprostredkovateľa medzi spoločnosťou a politickými silami. Zároveň prezentoval svoju víziu, pokiaľ ide o úlohu občianskej spoločnosti pred európskymi voľbami, pričom konštatoval, že je nevyhnutné opätovne získať stratenú pozíciu a kráčať bok po boku. (mp)