EHSV podporuje akčný plán EÚ v oblasti dezinformácií

EHSV vyjadril podporu akčnému plánu v oblasti dezinformácií, ktorý predstavila Komisia a vysoká predstaviteľka EÚ. V stanovisku, ktoré vypracovali Ulrich Samm a Giulia Barbucci a ktoré bolo prijaté na marcovom plenárnom zasadnutí, EHSV poukazuje na to, že za možno považovať overiteľne nepravdivú alebo zavádzajúcu informáciu, ktorá je vytvorená, prezentovaná a šírená na účely hospodárskeho zisku alebo zámerného zavádzania verejnosti, poškodzuje verejný záujem a ohrozuje demokraciu.

„Šírenie dezinformácií sa stalo súčasťou hybridnej vojny s jednoznačne politickým cieľom“, uviedol pán Samm. „Okrem nepravdivých informácií existujú aj ďalšie úskalia, ktoré ohrozujú slobody, základné práva občanov a práva menšín, vrátane vysoko selektívnych informácií, ohovárania, šírenia poplašných správ a podnecovania k nenávisti.“

Najúčinnejšie dezinformácie vždy obsahujú zrnko pravdy, a preto je veľmi ťažké proti nim bojovať. „V snahe poskytovať kvalitné informácie a zvyšovať informovanosť musia všetky zainteresované strany vyvíjať rôzne formy činnosti. , zdôraznila pani Barbucci. „Musíme konať teraz, pretože európske voľby v máji 2019 sa blížia.“

Aktívna účasť organizácií občianskej spoločnosti je kľúčová, aby sme komplexne reagovali na dezinformácie. EHSV sa aktívne zapája do podpory spoločného úsilia v boji proti dezinformáciám a pravidelne prijíma opatrenia prostredníctvom svojich stanovísk a organizovaním vypočutí, miestnych podujatí a mnohých ďalších činností. (mp)