„Sieť sietí“ európskeho obehového hospodárstva sa chopí výzvy prechodu na obehové hospodárstvo

V druhý deň konferencie zainteresovaných strán v oblasti obehového hospodárstva, ktorú 7. marca 2019 usporiadal Európsky hospodársky a sociálny výbor, sa zišlo viac ako 350 zainteresovaných strán z tejto oblasti z celej Európy, aby sa podelili o svoje pozitívne skúsenosti a diskutovali o svojich aktuálnych problémoch.

Člen EHSV Cillian Lohan vyzval účastníkov, aby sa zamysleli nad základnou otázkou rozvoja obehového hospodárstva: Kto je zodpovedný za zmenu? Mali by to byť spotrebitelia, podnikatelia alebo politici? Kto by mal urobiť prvý krok?

„Podľa môjho názoru by za prvý krok k zmene nemal niesť zodpovednosť spotrebiteľ,“ uviedol Lohan a zdôraznil, že „práve zmeny v obchodných postupoch v kombinácii so zmenami v politikách a súvisiacej infraštruktúre vytvoria v praxi prostredie, ktoré spotrebiteľom ponúkne cenovo a fyzicky dostupné alternatívy, aby sa rozhodovali na základe kritérií obehovosti a udržateľnosti“.

Predsedníčka Európskej platformy pre obehové hospodárstvo Ladeja Godina Košir apelovala na účastníkov, aby platformu v čo najväčšej miere využívali ako podpornú sieť na riešenie problémov, s ktorými sa stretávajú pri realizácii projektov v oblasti obehového hospodárstva. Jej odkaz bol jasný: „Chceme byť sieťou sietí pre všetkých.“

Zástupkyňa generálneho riaditeľa z GR pre životné prostredie, Joanna Drake, konštatovala, že je mimoriadne dôležité, aby sa do iniciatív Európskej komisie v oblasti obehového hospodárstva zapojili zainteresované strany: „Za svoj úspech vďačia čiastočne dôrazu na prístup „zdola nahor“, ktorý zahŕňa podporu a angažovanosť zainteresovaných strán prostredníctvom spolupráce, platforiem, výmeny osvedčených postupov a dobrovoľných obchodných stratégií.“

Diskusie prebiehali v ôsmich interaktívnych workshopoch na tieto témy:

  • Mapovanie obehových stratégií v Európe
  • Pohľad spotrebiteľov na obehové hospodárstvo
  • Sociálny rozmer obehového hospodárstva
  • Obehové mestá za zmiernenie zmeny klímy
  • Verejné obstarávanie v oblasti obehového hospodárstva
  • Nástroje na meranie prechodu na obehové hospodárstvo
  • Tvorivé inovácie pre obehové hospodárstvo
  • Ekologické obehové vidiecke obce pre rozvoj vidieka

Podujatie sa zavŕšilo otvorením výstavy s názvom Kindred Spirits.

Účastníkov inšpiroval aj atypický príspevok o návrhoch na ďalšie kroky v obehovom hospodárstve, ktorý predniesla predsedníčka nadácie Stars-are-circular Rieta Aliredjo. Jej posolstvom bolo veta: Buďte zvedavý a veľkorysý, dobre informovaný a hravý!

Správy so závermi zo všetkých workshopov sú dostupné tu. (dm)