Skupina Rozmanitá Európa diskutuje o úlohe občianskej spoločnosti pri presadzovaní spoločných hodnôt Európy

skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV usporiada 7. mája v Bukurešti svoju ďalšiu mimoriadnu schôdzu. Táto konferencia na vysokej úrovni sa uskutoční v átriu národnej knižnice a jej témou bude Európa spoločných hodnôt a občianskej spoločnosti.

Len dva dni pred samitom EÚ v Sibiu o budúcnosti Európy sa konferencia bude zaoberať tromi základnými rozmermi z hľadiska európskej občianskej spoločnosti, ktorými sú:

  • zabezpečenie európskych hodnôt a základných práv
  • meniaca sa úloha európskej občianskej spoločnosti a
  • budúcnosť EÚ.

Očakáva sa účasť asi 140 účastníkov vrátane členov EHSV zo všetkých členských štátov EÚ, ako aj organizácií rumunskej občianskej spoločnosti, zástupcov akademickej obce a zástupcov rumunského predsedníctva Rady EÚ.

Rumunské predsedníctvo Rady EÚ určilo Európu spoločných hodnôt ako jednu zo svojich priorít. Skupina Rozmanitá Európa plne podporuje tento cieľ, ktorý dopĺňa významnú prácu, ktorú už v tejto oblasti vykonala naša skupina a celkovo EHSV.

Jadrom našich činností sú diskusie o tom, ako chrániť demokraciu a jej hodnoty, ako sprostredkovať a vysvetľovať výhody členstva v EÚ a ako môže občianska spoločnosť formovať Európu zajtrajška. (ih)