EHSV navrhuje plán, ako z EÚ spraviť európskeho i celosvetového lídra v budovaní mieru

EHSV na svojom marcovom plenárnom zasadnutí

Nastal čas, aby sa EÚ ako najväčší mierový projekt v modernej histórii stala hlavným lídrom v budovaní mieru v Európe a vo svete. To je posolstvo stanoviska z vlastnej iniciatívy na tému Trasa bielej holubice – návrh globálnej stratégie budovania mieru pod vedením EÚ, ktoré prijal EHSV. Ako sa vyjadrila spravodajkyňa stanoviska Jane Morrice „je morálnou povinnosťou EÚ – nad rámec akýchkoľvek geopolitických a hospodárskych záujmov – nájsť spôsoby, ako zachraňovať životy nevinných obetí, ktoré sa ocitnú uprostred konfliktov, a to najmä detí.“

EHSV naliehavo žiada EÚ, aby vypracovala a financovala globálnu stratégiu budovania mieru, ktorej hlavným prvkom by bolo vytvorenie Trasy bielej holubice, t. j. päťtisíc kilometrov dlhej cesty mieru cez Európu zo Severného Írska do Nikózie, hlavného mesta Cypru. Táto cesta by viedla po stopách írskeho pútnika Kolumbána, ktorý žil v 6. storočí a putoval z Írska do Talianska a ktorého zakladateľ EÚ Robert Schuman označil za „svätého patróna všetkých, ktorí sa snažia o budovanie zjednotenej Európy“.

V rámci tejto iniciatívy by sa mali vytvoriť aj európske strediská pre mier a zmierenie v Severnom Írsku a Nikózii a osvetové centrá spájajúce strategické lokality na Trase bielej holubice. EÚ by taktiež mala uznať symbol bielej holubice ako „ochrannú známku“ pre všetky mierové projekty EÚ. (dgf)