EÚ musí definovať jasnú stratégiu prepojenia medzi EÚ a Áziou

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) prijal na svojom marcovom plenárnom zasadnutí stanovisko k spoločnému oznámeniu Prepájanie Európy a Ázie – základné piliere stratégie EÚ, ktoré vydala Európska komisia spolu s vysokou predstaviteľkou EÚ v septembri 2018. EHSV sa nazdáva, že ide o skutočne premárnenú príležitosť. Oznámenie má totiž mnohé závažné strategické nedostatky, je málo ambiciózne a chýba mu hlbšia vízia rozvoja vzťahov a prepojenia EÚ s Áziou.  

EHSV sa domnieva, že sa nezohľadnili kľúčové hospodárske a geopolitické skutočnosti a že široká rozmanitosť alebo zložitosť Ázie získala len málo zreteľné uznanie. „S hlbokým znepokojením“ poukazuje na to, že v minimálne 17 oblastiach sa v dokumente venuje malý – ak vôbec nejaký – priestor nedávnym mimoriadne dôležitým zmenám, ktoré majú vplyv na EÚ aj na Áziu.

Medzi týmito nedostatkami sa v stanovisku poukazuje na to, že sa neuvádza žiadna zmienka o iniciatíve Jedno pásmo, jedna cesta, pričom ide o rozvojovú stratégiu čínskej vlády/prijatú čínskou vládou, ktorá sa považuje za výrazný signál túžby Číny zohrávať v celosvetovom meradle väčšiu úlohu a rozšíriť svoju sféru vplyvu. EHSV je presvedčený, že je nevyhnutné, aby EÚ formálne zareagovala na iniciatívu Jedno pásmo, jedna cesta.

EHSV tiež vyjadruje poľutovanie, že sa neuvádza žiadna zmienka o existujúcom dialógu medzi občianskou spoločnosťou EÚ a Ázie, najmä o hlavných monitorovacích orgánoch občianskej spoločnosti dohodnutých v rámci týchto obchodných dohôd. Ako uviedol spravodajca pre stanovisko Jonathan Peel, žiadne univerzálne riešenie neexistuje/nemôže existovať a situácia v Ázii nemôže nikdy odrážať situáciu v EÚ. Spravodajca však tiež tvrdí, že „EÚ (musí urobiť viac, aby si získala priazeň ľudí v Ázii“, a že v oznámení sa žiaľ len veľmi málo hovorí o ľudských právach, právnom štáte, dobrej správe vecí verejných a demokratizácii. (dgf)