Skupina Zamestnávatelia v EHSV žiada otvorenú, spojenú a silnú EÚ

skupina Zamestnávatelia v EHSV

Necelé dva mesiace pred voľbami do Európskeho parlamentu žiada skupina Zamestnávatelia otvorenú, spojenú a silnú EÚ. Zástupcovia podnikov sú odhodlaní pracovať pre silnú EÚ. Sila EÚ spočíva v jej príťažlivosti. Na to, aby sme mohli ďalej využívať tento „európsky spôsob života“, potrebujeme konkurencieschopné podnikateľské prostredie. Toto sú len niektoré z hlavných posolstiev vyplývajúcich z politického vyhlásenia, ktoré nedávno prijala skupina Zamestnávatelia.

Predseda skupiny Jacek Krawczyk vyhlásenie predložil 9. apríla podpredsedovi Európskej komisie Jyrkimu Katainenovi. „Toto vyhlásenie sme vydali s cieľom vyjadriť podporu zamestnávateľov Európskej únii. Výhody, ktoré prináša EÚ, zreteľne pociťuje každý, kto podniká, ale príliš často na ne zabúdame v každodennom živote. Zamestnávatelia to chcú zmeniť“, vyhlásil predseda Krawczyk.

Vo vyhlásení sa požaduje otvorená ekonomika s otvorenými trhmi a spravodlivou hospodárskou súťažou. Otvorenú ekonomiku musí sprevádzať otvorená spoločnosť, ktorá sa opiera o dialóg a dobrú správu vecí verejných. Európa potrebuje podporné a stimulujúce politiky, ktoré povzbudzujú tvorivosť, inovácie a podnikateľského ducha.

Zamestnávatelia sú presvedčení, že otvorenosť zvyšuje stabilitu a bezpečnosť v hospodárstve i spoločnosti. Otvorená ekonomika a spoločnosť sú prospešné pre všetkých. Takýmto spôsobom sa vytvorí nová dôvera v EÚ.

Vyhlásenie je dostupné v 23 úradných jazykoch EÚ na tomto odkaze: bit.ly/2X6Swgu (lj)