Pracovníci sa zaoberajú otázkou, ako najlepšie bojovať proti sociálnemu dampingu a zároveň čo najlepšie využívať mobilitu

skupina Pracovníci v EHSV

Prof. Roberto Pedersini z Univerzity v Miláne na pozvanie skupiny Pracovníci predstavil svoju štúdiu o návrhu Európskeho orgánu práce pre účinnejší boj proti sociálnemu a mzdovému dampingu. Oliver Röpke, predseda skupiny Pracovníci, zdôraznil dôležitú úlohu sociálnych partnerov, a najmä odborových zväzov pri zabezpečovaní vykonávania pracovnoprávnych predpisov.

Počet ľudí žijúcich a pracujúcich v inom členskom štáte EÚ, ako je ich domovský členský štát, sa za posledné desaťročie zdvojnásobil a v roku 2017 dosiahol 17 miliónov. Komisia v rámci Európskeho piliera sociálnych práv oznámila zriadenie Európskeho orgánu práce (ELA), ktorý začne svoju činnosť v roku 2019. Profesor Pedersini vysvetlil, že cieľom Európskeho orgánu práce „je znížiť počet prípadov podvodného využívania pracovníkov a zároveň optimalizovať využívanie pracovnej mobility.“ Nová agentúra sa zameria na podporu činnosti pracovných orgánov členských štátov pri ich cezhraničných vyšetrovaniach a spolupráci.

Carlos Trindade, člen skupiny Pracovníci v EHSV a spravodajca stanoviska EHSV na tému , citoval predsedu Európskej komisie pána Junckera: Poukázal aj na nárast xenofóbie a nacionalizmu, ktorý je výsledkom rokov sociálneho dampingu a nerovnosti, a vyzval na posilnenie úlohy sociálnych partnerov pri riadení ELA. (jh)