Deň európskej iniciatívy občanov otvára novú kapitolu zapojenia občanov EÚ

„Komisia má morálnu povinnosť reagovať na európsku iniciatívu občanov,“ vyhlásil prvý podpredseda Frans Timmermans.

Člen EHSV a predseda ad hoc skupiny pre európsku iniciatívu občanov Christophe Lefèvre odštartoval 2. apríla 8. ročník

Podľa zakladateľky hnutia WeMove.EU Laury Sullivan, ktorá vystúpila s hlavným príhovorom, by digitálny aktivizmus mohol mobilizovať väčšie skupiny. Pomohol by tiež ukázať, čo máme spoločné a za čo sa spolu zasadzujeme a prispel by takisto k väčšej solidarite a angažovanosti v Európe. „Máme viac spoločného než si často uvedomujeme,“ konštatovala.

Prvý podpredseda EK Frans Timmermans predstavil nové pravidlá pre európsku iniciatívu občanov. Vo svojom vystúpení komisár nastolil politický rozmer európskej iniciatívy občanov. „Nie sme povinní dať predkladateľom európskej iniciatívy občanov to, čo chcú. Podľa môjho názoru však existuje morálna a politická povinnosť Komisie reagovať a zapojiť sa do politickej diskusie. Občania od nás očakávajú jasné vyjadrenie toho, čo by sa malo a čo sa nemôže vykonať.“

Výzvou pre budúcu Európsku komisiu bude posúdiť, ako môžu digitalizácia a demokracia efektívne spolupracovať, a to vrátane znovuobjavenia demokracie v podobe, v akej ju poznáme, a jej prispôsobenia terajšiemu svetu.

Témou Dňa európskej iniciatívy občanov 2019 boli „Digitálne hlasy“. Digitálna generácia už viac nečaká na voľby, aby vyjadrila svoje preferencie a názory, ale sa ozýva nepretržite a pri každej príležitosti.

„Odmietanie toho, čo sprostredkúva digitálny svet, by bolo ignorantské a dokonca hlúpe,“ zdôraznil pán Lefèvre. „Inštitúcie a vlády EÚ však musia postupovať rozvážne pri prispôsobovaní sa tomuto trendu. Majú pritom osobitnú zodpovednosť za šírenie správnych informácií, dodržiavanie etických zásad a rešpekt.“ (sma)