Deň otvorených dverí 2019 v EHSV

9. mája sa oslavuje Deň Európy a ako je už zvykom, inštitúcie EÚ otvoria verejnosti svoje dvere v prvú sobotu v mesiaci, ktorá tento rok pripadá na 4. mája. Tohtoročnou témou budú európske voľby, ktoré sa uskutočnia od 23. do 26. mája a v ktorých si európski občania na nasledujúcich päť rozhodujúcich rokov vyberú svojich zástupcov.

V rámci iniciatívy Európskeho parlamentu tentorazidemvolit.eu/ vedie EHSV kampaň zameranú na zaistenie vyššej účasti vo voľbách, čo môže dodať väčšiu silu a legitímnosť demokratickému procesu EÚ.

Deň otvorených dverí sa zameria na tri hlavné témy: Trvalo udržateľná Európa, Inkluzívna Európa a Otvorená Európa. EHSV predstaví svoju prácu v rôznych oblastiach, ako je trvalo udržateľný rozvoj, zmena klímy, plánované zastarávanie, zamestnanosť, zdravotné postihnutie, vzťahy medzi EÚ a zvyškom sveta.

Členovia a zamestnanci EHSV privítajú návštevníkov a prediskutujú s nimi nadchádzajúce voľby a budúcnosť Európy a vysvetlia úlohu, ktorú EHSV zohráva v rozhodovacom procese EÚ. K priblíženiu Európy širšej verejnosti prispejú interaktívne hry a zábavné činnosti spojené so živou hudbou.

Európsky deň otvorených dverí 2019 – EHSV – budova Jacques Delors, Rue Belliard 99, 1040 Brusel (mp)