Na plenárnom zasadnutí EHSV sa zúčastnia propagátori európskej iniciatívy občanov „Stop extrémizmu“

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) privítal Sebastiana Reimera a Michaela Laubscha, dvoch iniciátorov a propagátorov európskej iniciatívy občanov „Stop extrémizmu“, v rámci ktorej bolo zozbieraných približne 1,6 milióna podpisov a ktorú majú potvrdiť členské štáty.

Vo svojom úvodnom príhovore predseda EHSV Luca Jahier opätovne potvrdil trvalý záväzok EHSV – niečo, čo sa veľmi praktickým spôsobom objavilo počas každoročného Dňa európskej iniciatívy občanov (pozri nižšie uvedený článok) – zlepšiť nástroj európskej iniciatívy občanov, vďaka čomu sa bude ľahšie používať a zabezpečí sa, že bude mať skutočný vplyv. Toto úsilie nakoniec prinieslo ovocie.

Pán Laubsch uviedol, že iniciátori iniciatívy „Stop extrémizmu“ chceli prebudiť ľudí z ich „únavy z EÚ“ a spojiť politikov EÚ, inštitúcie EÚ a občanov Európy, aby diskutovali o tom, ako bojovať proti extrémizmu. „Nenávisť začína narúšať našu spoločnosť. Naše základné práva si vyžadujú opätovnú podporu, najmä zo strany verejnosti “.

„Nestačí bojovať s extrémizmom, musíme mu predchádzať. Začína to v školách, kde sa mladí ľudia musia naučiť odolať extrémistickým prejavom, najmä na online sociálnych platformách. Musíme sa tiež zaoberať sociálno-ekonomickými problémami, ktoré vedú k vylúčeniu a odcudzeniu,“ povedal Oliver Röpke, predseda skupiny Pracovníci v EHSV.

Podobne sa vyjadril Gonçalo Lobo Xavier (skupina Zamestnávatelia): „Musíme chrániť európsky model. Sloboda je neodňateľné právo, ktoré si draho ceníme. Nie je to len o nastoľovaní zákonov. Musíme rešpektovať rozhodnutia a slobodu všetkých jednotlivcov v rámci našich základných práv a hodnôt .“

Na záver Cillian Lohan (skupina Rozmanitá Európa) vyhlásil: „Je dôležité pozrieť sa na príčiny extrémizmu a nárast populizmu v EÚ. Realita, ako ju vnímajú ľudia, je výrazne odlišná od názorov tých, ktorí sú pri moci, a to vytvára úplné odpojenie medzi nimi, vládami a občanmi v praxi.“ (sma)