Vaša Európa, váš názor – fakty a čísla

Do 10. ročníka podujatia Vaša Európa, váš názor (YEYS) sa prihlásil rekordný počet 1039 záujemcov. Z členských štátov EÚ prišlo 972 prihlášok a z kandidátskych krajín 67 prihlášok, pričom najviac ich bolo z Rumunska (221) a najmenej z Malty a Čiernej Hory (štyri prihlášky z každej krajiny).

V elektronickom žrebovaní bolo vybraných 33 stredných škôl, ktoré sa na podujatí zúčastnili – každý z 28 členských štátov EÚ zastupovala jedna škola a rovnaké zastúpenie malo aj päť kandidátskych krajín (Albánsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko). Po prvý raz od spustenia tejto iniciatívy sa do diskusie zapojila aj jedna z bruselských európskych škôl, v ktorých sa deti zamestnancov inštitúcií EÚ vzdelávajú v rodnom jazyku rodičov, a teda študujú bok po boku a niekedy aj spoločne vo viacjazyčnom a multikultúrnom prostredí.

Do Bruselu prišlo 20. a 21. marca 2019 dovedna 102 študentov (traja z každej vybranej školy), aby sa zapojili do veľkej diskusie. Najmladší mali 15 a najstarší 20 rokov, pričom väčšina z nich patrila do vekovej skupiny 16 až 18 rokov. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov mali tentoraz prevahu dievčatá (60:42).

Pred podujatím sa účastníci pripravovali na diskusiu pod vedením učiteľa, ktorý ich sprevádzal. Navštívil ich aj člen EHSV, ktorý im pomohol rozvinúť diskusiu zameranú na niekoľko hlavných otázok:

  • Ako môžeme v budúcnosti posilniť participatívnu demokraciu?
  • Aké ďalšie spôsoby politickej angažovanosti existujú okrem volieb do Európskeho parlamentu a ako by ste sa do nich zapojili?
  • Čo by sa podľa vás malo urobiť, aby sa zvýšila účasť voličov na voľbách do EP?

Študenti počas podujatia pracovali pod vedením skúsených moderátorov so zámerom pripraviť 10 odporúčaní pre tvorcov politiky EÚ. Potom sa na základe hlasovania vybrali tri najzaujímavejšie návrhy.

Vaša Európa, váš názor Podujatie YEYS organizuje EHSV, ktorý je zástupcom občianskej spoločnosti na úrovni EÚ. Ide o jeho hlavné podujatie zamerané na mladých ľudí. EHSV chce prostredníctvom tejto iniciatívy zabezpečiť, aby sa pri tvorbe politiky EÚ zohľadnili názory, skúsenosti a nápady mladej generácie.

Podrobnejšie informácie o YEYS 2019 sú k dispozícii na oficiálnej internetovej stránke podujatia. (dm & ks)