Oliver Röpke preberá predsedníctvo skupiny Pracovníci v EHSV

skupina Pracovníci v EHSV

Oliver Röpke sa 1. marca stal novým predsedom skupiny Pracovníci v EHSV a nahradil Gabriele Bischoff, ktorá bola jej predsedníčkou od októbra 2015.

Gabriele Bischoff počas svojho mandátu bojovala za vypracovanie, vyhlásenie a vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv, za EÚ, ktorá bráni a posilňuje postavenie svojich občanov a ktorá sa snaží o prínos pre široké vrstvy, a nielen pre málo vyvolených. Bola a ďalej bude presvedčenou zástankyňou európskeho projektu a základných hodnôt Európy. Jej ďalší projekt: voľby do Európskeho parlamentu 2019. Gabriele Bischoff v súčasnosti kandiduje v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu.

Vzhľadom na súčasné a budúce výzvy Európskej únie, jej hodnoty vo všeobecnosti a konkrétne pracujúcich ľudí chce Oliver Röpke presadzovať úlohu výboru, najmä úlohu skupiny Pracovníci. Bude sa snažiť o Európu, ktorá je bližšie k Európanom – Európu, ktorá sa usiluje chrániť ich a ich záujmy. Pán Röpke bude obhajovať spravodlivé životné a pracovné podmienky a hájiť záujmy pracovníkov. Utuží silu skupiny Pracovníci, ktorá spočíva v schopnosti jej členov dosiahnuť konsenzus v záujme spoločného cieľa napriek ich príslušnosti k rôznorodým odborovým zväzom.

Pán Röpke viac ako 20 rokov pracoval pre Rakúsku konfederáciu odborových zväzov (ÖGB) a jej členské organizácie na zodpovedných pozíciách, najskôr na národnej úrovni a neskôr v Bruseli, a od roku 2008 pôsobí ako člen jej spolkového predstavenstva. Od roku 2001 tiež zastupuje ÖGB vo výkonnom výbore Európskej konfederácie odborových zväzov. (mg)