Vychádza brožúra pri príležitosti 12. seminára občianskej spoločnosti o médiách

V novej brožúre, ktorá bola práve vydaná, sa čitatelia môžu oboznámiť s kľúčovými posolstvami diskusie na tému Opätovne potvrdiť európske hodnoty a názormi účastníkov panelových diskusií a úvodných rečníkov.

V poradí 12. seminár občianskej spoločnosti o médiách, ktorý sa konal 22. – 23. novembra 2018 v Aegli Zappiou v gréckych Aténach, pozostával z troch panelových diskusií. Tie sa zameriavali na pálčivé otázky, ako sú multikulturalizmus, nárast nacionalizmu a protiliberalistických tendencií a úpadok solidarity, ohrozujúce hodnoty, o ktoré sa Európa opiera.

Účastníci prvej panelovej diskusie sa zaoberali európskymi hodnotami v protiklade s extrémistickými ideológiami. Predmetom druhej panelovej diskusie bol spôsob, akým sa európska liberálna demokracia stavia k rastúcej tendencii protiliberalistického zmýšľania v niektorých členských štátoch. A napokon v treťom paneli sa skúmala úloha organizovanej občianskej spoločnosti pri obhajobe demokratickej, na hodnotách založenej a zjednotenej Európy. Zástupcovia médií, akademická obec a občianska spoločnosť predstavili svoje odborné znalosti a diskutovali s účastníkmi o aktuálnych problémoch a spôsoboch obrany európskych hodnôt.

Brožúra je k dispozícii na tejto stránke

Video zo seminára si môžete pozrieť tu. (ehp)