Programme

This page is also available in

PROGRAM

 

9.30 hod.

Registrácia (káva)

 

Moderátor: pán Rudolf Kropil

10.00 – 10.15 hod.

 

Privítanie a úvodný príhovor

 • Luca Jahier, predseda skupiny „Iné záujmy“ Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV)

10.15 – 10.35 hod.

 

Hlavný príhovor:

 • Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za energetickú úniu

„Energetická únia – na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľov“

10.35 – 10.55 hod.

 

Hlavný príhovor:

 • doc. Ing. PhD. Vojtech Ferencz, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

„Energetická únia a jej prínos pre občanov EÚ“

10.55 – 11.30 hod.

 • Otázky a odpovede

 

Doorstep press point

11.30 a.m. – 11:45 a.m.

 

11.45 – 13.00 hod.

Podpora energetickej bezpečnosti a regionálnej spolupráce

Moderátor: pán Juraj Sipko

 

 • Sir Graham Watson, člen skupiny EHSV „Iné záujmy“

„Energetická bezpečnosť v post-COP21 ére“

 

 • Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD., Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied

„Nízke ceny ropy, príčiny a ekonomický vplyv“

 

 • Toni Vidan, člen skupiny EHSV „Iné záujmy“, podpredseda sekcie TEN

„Urobiť Európu energeticky bezpečnou: elektrifikácia a prínos decentralizovanej výroby energie“

 

 • Ing. Matej Korček, PhD., Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied

„Hybné sily emisií CO2 v slovenskej ekonomike“

 

 • Diskusia

Obed formou švédskych stolov na pozvanie predsedu skupiny EHSV Iné záujmy

13.00 – 14.30 hod.

 

14.30 – 15.40 hod.

Príležitosti a výzvy účinnej energie z obnoviteľných zdrojov

Moderátor: pán Vladimír Báleš

 

 • Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská technická univerzita

„Energetická hospodárnosť budov – z Európy na Slovensko“

 

 • pán Lutz Ribbe, člen skupiny EHSV „Iné záujmy“

„Prechod od systému centralizovanej výroby energie na štruktúru decentralizovanej výroby založenú na politike obnoviteľných zdrojov“

 

 • Ing. Branislav Vrban, PhD., Slovenská technická univerzita

„Perspektívy jadrovej energie v strednej Európe“

 

 • Diskusia

 

Prestávka na kávu

15.40 – 16.00 hod.

 

16.00 – 17.15 hod.

Energetická únia ako nástroj udržateľného rastu, vytvárania pracovných miest a znižovania chudoby

Moderátor: pán Rudolf Kropil

 

 • Ing. Tomáš Šípoš, PhD., Západoslovenská energetika, a.s.

„Vplyv jednotného európskeho trhu s energiou na Slovensko“

 

 

 • pani Natália Šovkoplias, CITENERGO

„Národná Platforma Dohovoru primátorov a starostov - priestor pre viacúrovňový dialóg pri napĺňaní cieľov EÚ v oblasti energie a klímy“

 

 • pán Martin Salamon, hlavný ekonóm, TAENK (dánska rada spotrebiteľov)

„Úloha spotrebiteľa v oblasti energetického prechodu“

 

 • pán Dirk Vansintjan, predseda Európskej federácie skupín a združení občanov pre obnoviteľnú energiu a energetickú účinnosť (European federation for groups and cooperatives of citizens for renewable energy and energy efficiency) (Rescoop)

„Udržateľný rast a vytváranie pracovných miest“

 

 • Diskusia

 

17.15 hod.

Záverečné poznamky

pán Luca Jahier, predseda skupiny „Iné záujmy“ Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV)

 

Tlmočenie:

                Z a do: anglického, francúzskeho a slovenského jazyka