Cezhraničné služby zvyšujú rast, tvrdí štúdia

This page is also available in

Podľa novej štúdie, ktorú dal vypracovať Európsky hospodársky a sociálny výbor, vytvárajú cezhraničné služby nové pracovné miesta a hospodársky rast. Majú pozitívny vplyv na všetky krajiny EÚ aj na rôzne typy pracovných miest, náročné na pracovnú silu i na vedomosti. Štúdia dokazuje, že pre hospodárstvo EÚ je prospešné nezavádzať prísnejšiu reguláciu na vnútornom trhu s cezhraničnými službami Znížením podielu cezhraničných služieb o 1 % by hospodárstvo EÚ prišlo približne o 8 miliárd EUR.

V roku 2014 spočívalo takmer 11 miliónov pracovných miest v EÚ na vývoze cezhraničných služieb. Počet zamestnancov závislých od cezhraničných služieb sa od roku 2000 takmer zdvojnásobil. Zatiaľ čo celková zamestnanosť v EÚ vzrástla o 5,5 %, zamestnanosť závislá od cezhraničných služieb sa zvýšila o 94 %. Jasne to dokazuje pozitívny vplyv na hospodárstvo EÚ. Krajiny s vyšším podielom na cezhraničných službách zaznamenali oveľa výraznejší rast zamestnanosti a HDP ako krajiny menej zapojené do trhu s cezhraničnými službami.

Štúdia dokazuje, že cezhraničné služby nepredstavujú ani sociálny damping, ani nebezpečenstvo pre hospodárstva členských štátov. Čoraz prísnejšia regulácia cezhraničných služieb by mala negatívny dosah na hospodárstvo a ohrozila by celistvosť jednotného trhu, povedal podpredseda skupiny Zamestnávatelia Peter Clever.

Napriek tomu, že verejnosť to vníma inak, sa podľa štúdie tri zo štyroch cezhraničných pracovných miest nachádzajú v štátoch EÚ15 Takmer 40 % vyslaných pracovníkov bolo vyslaných z jednej krajiny s vysokými mzdami do druhej. Z toho jasne vidno, že z cezhraničných služieb profitujú ekonomiky všetkých členských štátov. Celková pridaná hodnota závislá od vývozu cezhraničných služieb predstavovala v roku 2014 vo všetkých 28 členských štátoch 625 miliárd EUR.

Okrem toho sa cezhraničné služby neobmedzujú len na pracovné miesta s nízkymi mzdami náročné na pracovnú silu. Podiel pracovných miest v odvetviach náročných na poznatky a závislých od vývozu cezhraničných služieb vzrástol takmer rovnako ako podiel pracovných miest náročných na pracovnou silu.

Výskum takisto poukázal na to, že v krajinách s vyšším podielom cezhraničných služieb je v priemere menšie percento ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a u ich obyvateľov bola zaznamenaná vyššia úroveň šťastia a spokojnosti so životom.

Vypracovaním štúdie, o ktoré požiadala skupina Zamestnávatelia, poveril Európsky hospodársky a sociálny výbor nemeckú expertnú skupinu IW Consult. Štúdiu si môžete stiahnuť tu: https://europa.eu/!yQ36mK

Downloads

Press release: Cross-border services boost growth – study says

Executive summary

See also