Organizácia, ktorá pomáha talentovaným znevýhodneným ženám v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu s cieľom zlepšiť ich šance na plnohodnotnú kariéru, využije finančnú odmenu za ocenenie na oslovenie väčšieho počtu cieľavedomých žien,“ uviedla Martha Dudzinski z organizácie SWANS.

EHSV info: Čo pre Vás a Vašu organizáciu znamená toto ocenenie?

SWAN: To, že naša práca bola ocenená takou prestížnou cenou akou je Cena pre občiansku spoločnosť, je mimoriadne cenným signálom pre všetky ženy z rodín prisťahovalcov, ale najmä tie, ktoré sa zúčastňujú na našich seminároch, čím sa cítia podporované, oceňované a povzbudzované, aby vytrvali v zvolenom smerovaní.

Čo by ste poradili iným organizáciám, aby dosiahli dobré výsledky v podobných aktivitách a programoch?

Skutočné odhodlanie a motivácia sú hlavnými faktormi úspechu, pokiaľ ide o príspevok k občianskej spoločnosti. Musíte sa cítiť naozaj odhodlaní, pretože na rozdiel od napríklad súkromného sektora, neexistujú žiadne iné faktory, ako sú peniaze, ktoré vás vedú. Autenticita, ktorá prichádza s vaším presvedčením, šíri vaše nadšenie ďalej a pomôže vám úspešne sledovať svoje ciele.

Ako použijete tieto finančné prostriedky na ďalšiu pomoc spoločnosti?

Táto výhra nám umožní usporiadať ďalšie semináre a možno aj väčšie kontaktné podujatie pre mladé ženy v našej komunite, aby si vymieňali nápady a skúsenosti a spájali sa.

Ste organizácia, ktorá pracuje na integrácii migrantov. Ak by ste mali možnosť prijať jedno konkrétne európske právne ustanovenie, aké by to bolo?

Z mnohých vedeckých štúdií jasne vyplýva, že naše súčasné trhy práce pozitívne diskriminujú bielych mužov na úkor žien, ľudí inej farby pleti a ostatných menšín. Právne opatrenia môžu dočasne prispieť k náprave situácie a vytvoriť rovnaké podmienky. Slepé uplatňovanie postupov a kvóty môžu nútiť zamestnávateľov, aby vyvinuli úsilie o nájdenie kandidáta, ktorý má skutočne najlepšiu kvalifikáciu. Naučia sa prilákať a získať zamestnancov z rôznych prostredí, ktoré tak dlho ignorovali. Tieto opatrenia spolu s pozitívnou diskrimináciou však vždy vyvolávajú legitímnu otázku: nikto nechce zažiť odmietnutie kvalifikácie a byť označená ako „žena z kvóty“ alebo „migrantka“ atď. Rozšírenú mienku, že menšiny sú nekvalifikované, dokážeme prekonať len ak pripustíme, že súčasný trh práce nie je primárne založený na kvalifikácii, ale na reprodukcii existujúcich štruktúr, ktoré ovládajú bieli muži. Čím skôr sa zamestnávatelia rozhodnú prekonať svoju nevedomú zaujatosť, tým skôr môžu ľudia dúfať, že ich tvrdá práca a kvalifikácie sa vyplatia.