Organizácia Balkans Beyond Borders (BBB) sa usiluje prekonať pohnutú minulosť Balkánu prostredníctvom svojho filmového festivalu, na ktorom sa schádzajú mladí ľudia z celého regiónu, aby sa podelili o svoje kultúrne bohatstvo. „Ak sa niečo zmení, bude to vďaka mladým ľuďom a pre nich,“ hovorí Veroniki Krikoni z BBB.

EHSV info: Čo pre Vás a Vašu organizáciu znamená toto ocenenie?

BBB: Balkans Beyond Borders oslávi v roku 2019 svoje 10. výročie a toto ocenenie, okrem toho, že je výrazným stimulom pre našu prácu, bude mať preto aj symbolický charakter. Byť medzi ocenenými cenou EHSV je odmena za desať rokov našej práce. Cena bude pre festival stimulom, ktorý potrebuje na to, aby mohol rozšíriť svoju činnosť a poslanie a viac sa zviditeľniť pred širším publikom na viacerých miestach Európy, tak fyzicky prostredníctvom kultúrnych podujatí, ako aj elektronicky vďaka našej internetovej platforme, a aby sa prostredníctvom umenia podporil dialóg. Okrem toho nám to umožní stmeliť komunitu BBB, ponúkať špecifické lekcie na inovatívne témy a o inovatívnych technikách a poskytnúť hmatateľnú platformu, ktorá môže pomôcť vytvoriť európsky verejný priestor, kde sa budeme môcť podeliť o spoločné európske hodnoty, ako aj o svoju identitu a dedičstvo.

Čo by ste poradili iným organizáciám, aby dosiahli dobré výsledky v podobných aktivitách a programoch?

Môžeme im poradiť len jedno: aby vytrvalo, neúnavne a metodicky pracovali, pričom rozhodujúcim prvkom je otvorenosť. Spolu sme silnejší. Treba skúsiť nájsť správnych partnerov, ktorí budú zodpovedať vízii a poslaniu organizácie a mohli by jej poskytnúť doplňujúce zručnosti a pomôcť zlepšiť jej činnosť.

Ako použijete tieto finančné prostriedky na ďalšiu pomoc spoločnosti?

Naša organizácia sa zameriava na myšlienku, ako sa podeliť s ostatnými, čo je aj témou tohtoročného festivalu. Podeliť sa o nápady, spoznať iné kultúry, ale aj podeliť sa o svoje zdroje s každým, kto to potrebuje. Takže tieto finančné prostriedky nám umožnia účinnejšie sa podeliť s väčším počtom ľudí o náš sen o lepšej Európe a zamerať sa ešte viac na mladšie generácie. Musíme si totiž uvedomiť, že ak sa niečo zmení, bude to vďaka mladým ľuďom (a pre nich).

Balkans Beyond Borders sa zameriava na mládež, ale čo so staršími generáciami, ktoré si z vojny odniesli hlbšie jazvy? Myslíte si, že takýto prístup je vhodný aj pre ne?

To je výzva, ktorú musíme akceptovať. Mladí ľudia sú budúcnosťou Európy, kým staršie generácie sú poznačené vojnou. Keď však poskytneme mladším generáciám priestor, aby mohli vyjadriť svoje názory, slobodne tvoriť a priniesť nový pohľad na minulosť, bude to niečo, čo môže byť prínosom aj pre staršie generácie. Heslom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je: „Keď sa minulosť stretne s budúcnosťou“. Presne o to sa snažíme, keď sa pokúšame preklenúť rôzne epochy a prostredníctvom energie mladých ľudí osloviť staršie generácie.