Ak chcete Európanom priblížiť myšlienku jednotnej a pokojnej Európy, musíte zapojiť obyčajných ľudí, tvrdí Eva Hrabal z víťaznej organizácie.

EHSV info: Čo pre Vás a Vašu organizáciu znamená toto ocenenie?

Tastes of Danube(Chute Dunaja): Cena je výrazným uznaním úsilia, ktoré sme vyvinuli s cieľom spojiť ľudí všetkých vekových kategórií, etnických skupín a sociálneho pôvodu vo všetkých podunajských krajinách, aby sme ich zjednotili pod témou chleba a pripomenuli sme im naše spoločné kultúrne korene v podunajskej oblasti a v Európe. Je to veľké ocenenie a česť pre mnohé organizácie a ľudí zapojených do tohto projektu, najmä pre dobrovoľníkov. Poskytne silný impulz na šírenie európskej spolupráce a vybudovanie kultúrnej „chlebovej cesty“ v celej Európe. Táto cena posilní naše medzikultúrne priateľstvo pozdĺž Dunaja, povzbudí ostatných, aby sa pripojili k našim aktivitám a pomohli nám šíriť túto myšlienku v regióne Dunaja a po celej Európe, čím sa spojí ešte viac ľudí.

Čo by ste poradili ostatným organizáciám, ako možno dosiahnuť výsledky v takýchto činnostiach a programoch?

Ak máte víziu priblížiť Európanom myšlienku jednotnej a mierovej Európy, musíte zapojiť obyčajných ľudí a predovšetkým musíte veriť vo vlastnú víziu. Hľadajte partnerov, ktorí sa pridajú k tejto vízii, ako aj organizácie a partnerov, ktorí poskytnú finančnú podporu. Hľadajte nápad, ktorý pomôže prekonať jazykové bariéry prostredníctvom spoločnej aktivity. Dobrovoľníkov od začiatku zapojte ako rovnocenných partnerov. Využite šance, ktoré digitálne médiá ponúkajú v oblasti komunikácie a spolupráce. Začnite v malom a vytrvajte, potom nastane efekt snehovej gule.

Ako použijete tieto finančné prostriedky na ďalšiu pomoc v rámci spoločenstva?

Bude to kombinácia štrukturálnych fondov a podpory podujatí, aby sa do kultúrnej „chlebovej cesty“ zapojilo viac partnerov. Dúfame, že cena nám pomôže nájsť ďalších sponzorov - pretože veľké projekty potrebujú veľké finančné prostriedky.

Aký je najlepší spôsob, ako zabezpečiť, aby si každá krajina zachovala a bola hrdá na svoje kultúrne dedičstvo, a zároveň čo najviac využívať kultúrnu rozmanitosť, ktorú Európa ponúk?

Zviditeľniť rozmanitosť kultúrnych tradícií a jazykov a vytvoriť z nej hodnotu, ktorá obohacuje náš spoločný dom Európy. Pomôcť ľuďom uvedomiť si, že všetci máme veľa spoločného v každodennom živote – v našej histórii a kultúre. Podporovať komunikáciu a spoluprácu medzi ľuďmi v západných, východných a juhovýchodných krajinách prostredníctvom spoločných aktivít s cieľom odstrániť predsudky a podporiť európske povedomie. Sprostredkovať európske hodnoty v bežnom živote spoločne s inovatívnymi metódami. Vyčleniť rozpočet pre malé nadnárodné kultúrne projekty a príležitosti na spájanie malých, ale aktívnych organizácií občianskej spoločnosti. Urobiť z Európy domov pre ľudí!