Milí čitatelia,

ako novej podpredsedníčke EHSV pre komunikáciu je mi potešením uviesť toto mimoriadne vydanie nášho informačného bulletinu venovaného obnoveniu najvyšších pozícií EHSV v polovici funkčného obdobia.

EHSV na svojom aprílovom plenárnom zasadnutí zvolil nové vedenie, ktoré bude riadiť jeho činnosť nasledujúceho dva a pol roka za predsedníctva Lucu Jahiera. V tomto dodatočnom vydaní Vám predstavujeme mená a tváre, ktoré budú zastupovať európsku občiansku spoločnosť na najvyššej úrovni a vyjadrovať Vaše názory, odborné poznatky a obavy v Bruseli v nasledujúcich tridsiatich mesiacoch.

Nebude to ľahká úloha vzhľadom na znepokojivé výzvy na obzore: voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 budú najväčším testom sily a EÚ bude potrebovať všetku energiu a synergiu, ktorú môže zhromaždiť, aby vyhral nad euroskeptickými silami, ktoré od krízy naberali na intenzite. Zároveň bude treba rokovať o dohode so Spojeným kráľovstvom a vypracovať nový viacročný finančný rámec pre túto novú situáciu. Skutočne je toho pred nami veľa.

Ako zistíte na ďalších stránkach tohto bulletinu, v novom vedení je po mojom boku mnoho ďalších žien. Veríme, že prinesieme čerstvé perspektívy, novú silu a nové riešenia mnohých výziev, ktorým Európa čelí, a zároveň budeme sledovať sociálnu súdržnosť, ktorá je stredobodom záujmov EHSV.

Komunikácia bude zásadnou súčasťou nástrojov Európy. Našou úlohou ako komunikátorov v tomto náročnom kontexte bude vypracovať protiargumenty hlásajúce skutočné úspechy a silu Európy a trpezlivo a systematicky ich šíriť s cieľom vyvrátiť obviňovanie zo strany euroskeptikov.

Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme splnili túto úlohu, a mojim kolegom želám úspešné dvaapolročné pôsobenie v službách európskej občianskej spoločnosti.

Isabel Caño Aguilar

podpredsedníčka EHSV pre komunikáciu