Ako zrejme viete, Európsky hospodársky a sociálny výbor oslávil v máji svoju šesťdesiatku a s uspokojením zhodnotil všetky svoje doterajšie úspechy. Túto príležitosť sme však využili aj na to, aby sme sa zamysleli nad úlohou EHSV a jeho budúcnosťou, ako aj nad miestom občianskej spoločnosti v Európe dneška a zajtrajška, v Európe, ktorej základné hodnoty by sa mali zachovať a posilniť.

Ale časy, v ktorých žijeme – plné neistoty a výziev, ktoré prinášajú obrovské zmeny sociálnej, hospodárskej a environmentálnej povahy – výbor nútia, aby nezaspal na vavrínoch, ale využil tento nový impulz.

V deň osláv 60. výročia svojho založenia, ktoré vyvrcholili kultúrnym večerom v Albert Hall spojeným s prehliadkou rozmanitosti nášho kultúrneho dedičstva, ktorá nás zároveň spája, EHSV usporiadal 9. ročník Dní občianskej spoločnosti na tému Občianstvo, demokracia a kultúra v digitalizovanej Európe. Bolo to prvý raz, čo sa organizácie občianskej spoločnosti spoločne zapojili do široko koncipovanej diskusie o zložitej otázke digitalizácie.

Krátko nato bola vyhlásená súťaž o Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za rok 2018. Témou 10. ročníka tejto ceny je Identita, európske hodnoty a kultúrne dedičstvo v Európe. V decembri ju udelíme piatim organizáciám občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivcom, ktorí svojimi výnimočnými a hmatateľnými výsledkami prispeli k propagácii našich spoločných európskych hodnôt zvyšovaním povedomia o bohatstve európskych identít, využívaním plného potenciálu európskeho kultúrneho bohatstva alebo uľahčovaním prístupu k európskemu kultúrnemu dedičstvu.

Takisto by som chcela spomenúť aj prvú panelovú diskusiu s európskymi občanmi, ktorú EHSV usporiadal začiatkom mája. Jej cieľom bolo pripraviť verejnú konzultáciu o budúcnosti Európy, v rámci ktorej dostali slovo európski občania a zohľadnili sa ich názory na dôležité otázky, ktoré môžu určovať ďalší osud Európy. Iniciátorom tejto konzultácie je francúzsky prezident Emmanuel Macron a na jej organizácii sa podieľa aj Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) a Európska komisia.

Prostredníctvom týchto a ďalších originálnych projektov EHSV bude výbor aj naďalej zohrávať svoju úlohu v EÚ ako ústredné miesto pre dialóg a most medzi európskymi inštitúciami a miestnymi organizáciami a občanmi, ktorým poskytuje priestor na vyjadrenie postojov a názorov. A v rámci tejto úlohy bude EHSV aj naďalej počúvať a vyjadrovať sa k relevantným otázkam.

Túto príležitosť by som rada využila aj na rozlúčku s Petrom Lindvaldom-Nielsenom, riaditeľom nášho Odboru pre komunikáciu, ktorý od nás po ukončení svojej pracovnej kariéry odišiel 1. júla. Peter, srdečne Ti ďakujeme za skvelú prácu!

Želám Vám všetkým krásnu a ničím nerušenú letnú dovolenku! Plní elánu sa Vám ozveme opäť v septembri.

Isabel Caño Aguilar

podpredsedníčka EHSV pre komunikáciu