6. júna bol Luis Planas vyzvaný predsedom vlády Pedrom Sánchezom, aby sa stal členom španielskej vlády na poste ministra pre poľnohospodárstvo, rybolov a potraviny. Vďaka svojim 35-ročným skúsenostiam v záležitostiach Spoločenstva je jednou z emblematických osobností v histórii inštitúcií Európskej únie, kde pôsobil ako diplomat, vysoký úradník Komisie, poslanec Európskeho parlamentu a zástanca silnej, zjednotenej a solidárnej Európskej únie. Pre tohto vytrvalého obhajcu európskeho projektu neexistuje iná alternatíva ako EÚ.

Od januára 2014 Luis Planas zastával funkciu generálneho tajomníka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Vždy zdôrazňoval význam EHSV, ktorý je podľa neho „ľudskou tvárou“ Európy a jedinečnou ustanovizňou, ktorá spája občiansku spoločnosť s európskymi inštitúciami.

Predseda EHSV Luca Jahier o ňom povedal: „Luis Planas je Európanom z presvedčenia, preto bude i naďalej budovať Európu, ktorá je pozorná voči očakávaniam svojich občanov. Je mi cťou, že som s ním mohol spolupracovať, a som presvedčený, že jeho znalosti o fungovaní Európy budú pre Španielsko v Európskej únii užitočné.“

Isabel Caño, podpredsedníčka EHSV pre komunikáciu, je presvedčená, že po pôsobení vo funkcii generálneho tajomníka prinesie Luis Planas európskemu projektu pridanú hodnotu, pretože dobre pozná význam organizovanej občianskej spoločnosti a dialógu v dnešnej Európe.

Luis Planas pochádza z Valencie v Španielsku. Tento presvedčený Európan sa aktívne podieľal na pristúpení Španielska k Európskej únii, keďže bol členom rokovacieho tímu. Ako poslanec španielskeho kongresu bol hovorcom pre európske otázky a spravodajcom pre ratifikáciu Zmluvy o pristúpení Španielska k Európskej únii. Od roku 1986 do roku 1993 bol Luis Planas, ktorý sa neustále angažoval v európskych záležitostiach, zvolený za poslanca Európskeho parlamentu, kde bol členom Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre inštitucionálne záležitosti.

Následne sa stal predsedom kabinetu podpredsedu Európskej komisie Manuela Marina a potom komisára Pedra Solbesa. V roku 2004 bol vymenovaný za veľvyslanca Španielska v Maroku a v roku 2010 za veľvyslanca Španielska a stáleho predstaviteľa pri Európskej únii.

V roku 2012 bol vymenovaný za regionálneho ministra pre poľnohospodárstvo, rybolov a životné prostredie v Andalúzii. V roku 2014 sa Luis Planas stal generálnym tajomníkom EHSV. V neposlednom rade je to aj veľký humanista a znalec literatúry, poézie a hudby. (eh)