Predseda EHSV Luca Jahier vo svojom prejave, ktorý predniesol 24. mája pri príležitosti 60. výročia založenia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, vyjadril odhodlanie výboru nezaspať na vavrínoch a načrtol smerovanie budúcej činnosti EHSV na základe siedmich priorít. Najvyšší predstavitelia EÚ sa pri diskusii o budúcnosti Európy zhodli na tom, že občiansky priestor je a musí zostať kľúčovým prvkom európskej demokracie.

Predseda Luca Jahier vo svojom vystúpení na mimoriadnom slávnostnom plenárnom zasadnutí zdôraznil míľniky v histórii EHSV a pripomenul jeho najväčšie výsledky dosiahnuté v minulosti pri úspešnom iniciovaní niektorých kľúčových právnych predpisov EÚ. Počnúc Chartou Spoločenstva o základných sociálnych právach pracovníkov po jeho priekopnícky návrh dane z finančných transakcií „EHSV má byť na čo hrdý,“ uviedol.

Predseda Jahier navrhol niekoľko riešení problémov, ktorým čelí Európa, a načrtol prioritné oblasti činnosti EHSV v nasledujúcich rokoch:

  • opätovné potvrdenie hodnôt Únie
  • vykonávanie programu trvalo udržateľného rozvoja
  • zintenzívnenie koordinácie hospodárskych politík v rámci EÚ
  • riadenie umelej inteligencie pre dobro ľudstva
  • dosiahnutie ambiciózneho viacročného finančného rámca založeného na solidarite a podpore súdržnosti
  • rozvíjanie zmyslu pre európsku identitu prostredníctvom kultúry a vzdelávania
  • aktívne formovanie vzťahov so susednými krajinami EÚ a ďalej.

V následnej diskusii predseda EK Jean-Claude Juncker, podpredseda EP Ramón Valcarcel Siso a predseda VR Karl-Heinz Lambertz diskutovali s pánom Jahierom o tom, ako čo najlepšie riešiť výzvy Európy pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019.

Bývalý predseda Európskej rady Herman Van Rompuy v podnetnom prejave vyjadril nádej a dôveru v budúcnosť Európy a zdôraznil úlohu EHSV pri zabezpečovaní odolnej demokracie v Európe.

Darja Isaksson, členka Národnej rady pre inováciu švédskeho premiéra, predložila názory mladšej generácie Európanov vyzývajúc lídrov EÚ, aby čelili výzve udržateľného rozvoja a digitálnej revolúcie.

Predseda Jahier uzavrel slávnosť citátom pápeža Jána Pavla II. a vyzval účastníkov, aby sa nebáli prítomnosti, ale odvážili sa ju žiť s odvahou. (dm)

Prečítajte si prejav predsedu Jahiera na slávnostnom plenárnom zasadnutí (neexistuje v slovenskom jazyku)

Pozrite si prejav predsedu Jahiera.