EHSV víta prvú pôžičku pre sociálne hospodárstvo v rámci Junckerovho plánu

Európska investičná banka (EIB) udelila španielskemu podniku sociálneho hospodárstva ILUNION 35-miliónový úver. Tento úver je uznaním potenciálu sociálneho hospodárstva, ktorý EHSV rozpoznal už dávno. Vďaka tejto pôžičke by sa malo vytvoriť 725 pracovných miest.

Spoločnosť ILUNION, súčasť španielskeho sociálneho zoskupenia ONCE, podpísala v Bruseli 25. septembra dohodu o úvere od EIB vo výške 35 miliónov EUR, ktorý je financovaný z Európskeho fondu pre strategické investície, známeho ako Junckerov plán. Tento úver je určený na financovanie polovice investičného plánu v hodnote 70 miliónov EUR s cieľom posilniť hotelové a pracie služby v podnikateľskej zložke zoskupenia, ktoré je v Španielsku najväčším zamestnávateľom osôb so zdravotným postihnutím.

Tento úveru predstavuje medzník v toľko požadovanej „socializácii“ Junckerovho plánu. Plán sa osvedčil ako inovatívny spôsob, ako umožniť európskym investorom, aby sa zapojili do ambicióznych investícií, ktorých by sa tradičné banky neboli ochotné ujať.

„Už viac než dve desaťročia EHSV sústavne vyzdvihuje význam systematickej podpory sociálneho hospodárstva ako hnacej sily pre investície, rast a predovšetkým vytváranie pracovných miest. V uplynulých desiatich rokoch rôznymi dokumentmi upozorňoval na ťažkosti sociálneho sektora pri financovaní investícií a na to, že ho EÚ musí podporovať. Úver EIB je reakciou na tieto výzvy“, uviedol Miguel Angel Cabra de Luna, člen EHSV zastupujúci Španielsku konfederáciu podnikov sociálneho hospodárstva (CEPES).

Týmto úverom sa tiež uznáva potenciál sociálneho hospodárstva (približne 10 % HDP Európy) z hľadiska vytvárania pracovných miest pre osoby so zdravotným postihnutím (15 % obyvateľov EÚ). EHSV dúfa, že tento úspešný príklad podnieti nové sociálne investície v Európe. (dm)

Na fotografii: predseda správnej rady spoločnosti ILUNION Alberto Durán, viceprezidentka Európskej investičnej banky Emma Navarro, predseda zoskupenia ONCE Miguel Carballeda a podpredseda Európskej komisie Jyrki Katainen.