Organizácie občianskej spoločnosti žiadajú Srbsko, aby posilnilo právny štát

Počas 7. schôdze zmiešaného poradného výboru EÚ – Srbsko, ktorá sa konala 23. októbra v Belehrade, mali organizácie občianskej spoločnosti z oboch strán možnosť preskúmať súčasný stav prístupového procesu Srbska.

Napriek tomu, že došlo k výraznému zlepšeniu v mnohých oblastiach, ako je napr. hospodársky rast, členovia zmiešaného poradného výboru vo svojom spoločnom vyhlásení vyjadrili znepokojenie nad „nedostatočným pokrokom v oblasti slobody prejavu“ a povzbudili srbské orgány k tomu, aby „zdvojnásobili svoje úsilie o zabezpečenie dodržiavania zásad právneho štátu, základných práv, reformy súdnictva, boja proti korupcii a slobody tlače.“

Členov zmiešaného poradného výboru potešila skutočnosť, že Srbsko otvorilo dve nové kapitoly prístupových rokovaní (Rybárstvo a Finančné a rozpočtové ustanovenia). Pozitívny vývoj sa zaznamenal aj v oblasti hospodárstva, v ktorej rok 2018 priniesol pokles nezamestnanosti a zrýchlenie rastu. V záverečnom vyhlásení sa však zdôrazňuje, že sú potrebne účinné opatrenia na obmedzenie neformálnej hospodárskej činnosti, na boj proti nerovnosti a chudobe a účinnejšie a transparentnejšie využívanie platforiem na dialóg s občianskou spoločnosťou. (dgf)