Občianska spoločnosť musí podľa EHSV zohrávať väčšiu úlohu v rámci vonkajšej činnosti EÚ

Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogherini sa 17. októbra 2018 zúčastnila na plenárnom zasadnutí EHSV s cieľom prediskutovať hlavné vonkajšie hrozby a výzvy, ktorým čelí EÚ. Predseda EHSV Luca Jahier vyzdvihol významnú úlohu EÚ ako hlavného poskytovateľa humanitárnej pomoci, pričom pripomenul, že „organizácie občianskej spoločnosti chcú byť súčasťou tohto úsilia“.

Plenárne zasadnutie sa začalo diskusiou s Federicou Mogherini o vonkajších hrozbách a výzvach, ktoré stoja pred EÚ. Luca Jahier vyjadril poľutovanie nad tým, že situácia vo väčšine stredomorských krajín sa počas uplynulých rokov ani napriek úsiliu EÚ nezlepšila: „EÚ zohrávala dôležitú úlohu ako hlavný poskytovateľ humanitárnej pomoci, uviazla však medzi potrebou pragmatického politického prístupu k riadeniu migračných tokov a potrebou brániť základné hodnoty EÚ, ako sú ľudské práva.“

Dodal však, že „EHSV má dobré postavenie na to, aby videl pozitívne stránky tohto temného obrazu“ a vyzval na väčšie zapojenie občianskej spoločnosti do vonkajšej činnosti EÚ: „Je jasné, že verejná miera podpory väčšej angažovanosti EÚ je stále vysoká a že organizácie občianskej spoločnosti sú ochotné stať sa súčasťou tohto úsilia. A tým máte, pani Mogherini, vo Vašich rukách dôležitú politickú kartu.“

Federica Mogherini spomenula niektoré priority, ktoré sú spoločné pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a EHSV, ako napríklad udržateľný rozvoj a udržateľný mier ako oblasti, v ktorých sú „odborové zväzy a organizácie občianskej spoločnosti kľúčovými partnermi“, kultúrne aspekty vonkajšej činnosti ako možnosti na uplatňovanie európskej mäkkej moci a zameranie na mladých ľudí, ktoré je podľa nej stredobodom pozornosti vonkajšej činnosti EÚ. (dgf)