EHSV je nadšený európskou kinematografiou

Premiéra filmu Cold War režiséra Pawła Pawlikowskeho (Oscar za film „IDA“ v roku 2015 a cena za najlepšiu réžiu z festivalu v Cannes z roku 2018) sa uskutočnila 23. októbra v priestoroch BOZAR v Bruseli. EHSV bol jedným z partnerov tohto podujatia, organizovaného v spolupráci s Európskou komisiou (Kreatívna Európa), Európskym parlamentom (filmová cena LUX) a centrom umenia BOZAR. Film si na premietaní v BOZAR pozrelo 500 ľudí. Podujatie otvorila v mene EHSV podpredsedníčka EHSV pre komunikáciu Isabel Caño, ktorá zdôraznila, že pre občiansku spoločnosť má kultúra, a najmä dialóg medzi rôznymi kultúrami, zásadný význam. Po premietaní filmu nasledovala diskusia o slobode prejavu a kreativite v totalitnom režime s Ewou Puszczyńskou, filmovou producentkou zo spoločnosti OPUS FILM, ktorú moderoval Robert Sołtyk, bývalý korešpondent novín Gazeta Wyborcza, , pričom hlavným záverom bolo, že „kultúra prekračuje hranice rýchlejšie, než ľudia“. (ehp)

Na fotografii: Juliette Duret, Bozar, Isabel Caño, podpredsedníčka EHSV, Lucía Recalde, Creative Europe MEDIA, Ewa Puszczyńska, producentka, OPUS FILM