EHSV prichádza s novými návrhmi na zlepšenie správy hospodárskych záležitostí v EÚ

EU economic governance

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) prijal balík stanovísk týkajúcich sa správy hospodárskych záležitostí v EÚ, a európskym rozhodujúcim činiteľom tak poskytol vstupy do prebiehajúcej diskusie o prehĺbení hospodárskej a menovej únie (HMÚ) a do nového európskeho semestra.

EHSV v balíku stanovísk schvaľuje návrhy Komisie vytvoriť v rámci nového rozpočtu EÚ (2021 – 2027) program na podporu štrukturálnych reforiem a Európsky nástroj stabilizácie investícií. Tieto opatrenia by boli vítaným krokom k zlepšeniu hospodárskej integrácie a správy hospodárskych záležitostí v EÚ.

Bolo by však vhodné monitorovať sociálny dosah štrukturálnych reforiem vykonaných prostredníctvom programu na ich podporu a rozšíriť tento program na projekty s celoeurópskym významom. Úspech nových nástrojov bude závisieť od doladenia určitých aspektov: vymedzenia štrukturálnych reforiem, stanovenia postupov na ich hodnotenie a podmienok rozdeľovania prostriedkov.

EHSV vyjadruje tiež znepokojenie, pokiaľ ide o rozsah Európskeho nástroja stabilizácie investícií. V prípade krízy, ktorá by sa týkala dvoch alebo viacerých členských štátov, nemusí totiž postačovať. EHSV sa domnieva, že ak nezamestnanosť bude jediným kritériom aktivácie podpory, môže to zhoršiť načasovanie a znížiť účinnosť nástroja.

Iné doplňujúce kritériá by mohli už skôr upozorňovať na blížiacu sa rozsiahlu krízu. To by umožnilo uvoľniť podporu skôr, ako sa rozsiahla kríza rozvinie. EHSV tiež odporúča ďalej rozpracovať Európsky nástroj stabilizácie investícií a zamerať sa na to, ako by mechanizmy poistenia pre celú EÚ mohli fungovať.

V súvislosti s hospodárskou politikou eurozóny v roku 2018 EHSV žiada, aby sa v eurozóne zachovali kladné súhrnné zámery fiškálnej politiky. Vyššie investičné výdavky v krajinách s prebytkom by boli z hľadiska hospodárskej politiky nevyhnutné. Prioritou hospodárskej politiky by tiež malo byť vytváranie priaznivého prostredia pre investície do podnikov a inovácie, rovnako ako odstraňovanie neistoty pracovných miest, chudoby a nerovnosti. (jk)