Európsky hospodársky a sociálny výbor zavedie nové logo

Nové logo s tromi oblúkmi symbolizuje kompromis medzi tromi skupinami výboru, ktorý je základom činnosti EHSV.

Súčasné logo sa nezmenilo už 21 rokov. Nové logo je v súlade s logami ostatných inštitúcií EÚ a je navrhnuté tak, aby posilňovalo vizuálnu identitu výboru nielen v inštitucionálnom prostredí v Bruseli, ale aj v členských štátoch.

Počas nadchádzajúcich desiatich mesiacov sa nové logo bude umiestňovať na širokej škále vizuálnych produktov a v plnej miere bude zavedené do začiatku nového funkčného obdobia EHSV v októbri 2020. (ks)