Udržateľný rozvoj musí byť najvyššou prioritou pre budúcnosť Európy

Udržateľný rozvoj musí byť jadrom budúcnosti Európy. V uznesení, ktoré pripravili Patricia Círez Miqueleiz, Rudy De Leeuw a Lutz Ribbe a ktoré bolo prijaté na októbrovom plenárnom zasadnutí, odporúča EHSV Európskej komisii, aby svoj budúci pracovný plán na rok 2020 a ďalej sformulovala práve okolo tohto piliera. Výbor žiada zastrešujúcu stratégiu EÚ v oblasti udržateľnosti do roku 2050, aby sa podarilo naplniť ciele programu OSN do roku 2030 a jeho 17 cieľov udržateľného rozvoja, ktoré sa Európska únia zaviazala dosiahnuť do roku 2030.

„Teší nás, že môžeme poskytnúť zásadný a vyvážený príspevok k politickým prioritám EÚ na nasledujúcich päť rokov. Podporujeme ekologický dohovor, ktorý ako hlavnú hnaciu silu zmien presadzuje zvolená predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen. Je potrebné, aby sme konali súčasne na všetkých úrovniach a vytvorili dynamiku konania s cieľom riešiť naliehavé environmentálne, hospodárske a sociálne výzvy,“ uviedol predseda EHSV Luca Jahier.

EHSV zdôrazňuje, že rozsah a rýchlosť zmien si vyžadujú, aby sa urýchlene prijali opatrenia v týchto štyroch oblastiach: zmena klímy, digitalizácia, právny štát a globalizácia. Výbor tiež konštatuje, že EÚ potrebuje novú riadiacu štruktúru a nové pravidlá a nástroje na definovanie a vykonávaní politík EÚ. Konkrétne by sa mala posilniť úloha Európskeho parlamentu, aby sa podporila demokratická zodpovednosť. EHSV sa chce aktívne podieľať na konferencii o budúcnosti Európy, ktorú Ursula von der Leyen navrhuje na rok 2020.