„Geostrategická a historická chyba“

EHSV kritizuje rozhodnutie Európskej rady neotvoriť prístupové rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom

EHSV vyjadruje hlboké sklamanie z rozhodnutia vedúcich predstaviteľov EÚ odložiť začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom, ktoré bolo prijaté na zasadnutí Európskej rady 17. – 18. októbra.

Predseda EHSV Luca Jahier to pokladá za „v poradí už druhé nesprávne rozhodnutie a nedodržanie sľubu, ktoré podkopáva dôveryhodnosť Európy“. Uznesenie EHSV nazval „tichým vyjadrením solidarity“.

EHSV v uznesení nazýva neotvorenie rokovaní geostrategickou a historickou chybou. „EÚ nesmie prehliadať skutočnosť, že ostatní globálni aktéri sa snažia dostať tento región pod svoje krídla a rozvíjajú v ňom čoraz väčšiu aktivitu,“ zdôraznil pán Jahier.

„Európa je nádejou pre západný Balkán, najmä pre mladých ľudí“, uviedla Diľana Slavova, predsedníčka sekcie EHSV pre vonkajšie vzťahy, ktorá vyzvala členov, aby toto rozšírenie vnímali ako zjednotenie.

Vo vyhlásení 7. fóra občianskej spoločnosti krajín západného Balkánu sa opätovne zdôraznilo, že týmto procesom by sa na západný Balkán rozšírili demokratické hodnoty a právne normy. Členovia upozornili, že by sa nemal podceňovať signál, ktorý by otvorenie rokovaní vyslalo obyvateľstvu.

Zhodli sa na spoločnom kréde: „Musíme dodržať svoj sľub a dať ľuďom nádej“. (dgf)