Nové vzory pre spoločnosti v Európe

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Vzhľadom na to, že rodová rovnosť je jednou z priorít novej predsedníčky Európskej komisie, a že sa začína obdobie transpozície smernice EÚ nazvanej Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov do právnych predpisov členských štátov, je nevyhnutné, aby sa preskúmala interakcia medzi rodovou rovnosťou, rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom, rodičovstvom, súčasnými rodinami, kariérou, pomocou rodinným príslušníkom so zdravotným postihnutím a demografiou.

Prepojeniam medzi týmito otázkami sa venovala konferencia na vysokej úrovni s názvom Nové vzory pre spoločnosť v Európe, ktorú 12. novembra zorganizovala skupiny Rozmanitá Európa v EHSV, a ktorú moderoval riaditeľ bruselského televízneho štúdia WDR/NDR Ralph Sina.

Medzi rečníkmi boli: riaditeľka Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť Virginija Langbakk, predsedníčka COFACE Europe Annemie Drieskens a bývalý predseda Siete európskych združení rodín LGBTIQ* (NELFA). Dominique Boren

Jedným z riešení, ktoré navrhol predseda skupiny Rozmanitá Európa Arno Metzler, bolo zriadiť Európsky rodinný parlament, v rámci ktorého by mohli všetky zainteresované strany spolupracovať a vymieňať si osvedčené postupy.

Vystúpenia rečníkov sú k dispozícii tu.