Súčasťou októbrového plenárneho zasadnutia EHSV bola 30. októbra aj diskusia s hlavným vyjednávačom Európskej únie pre brexit Michelom Barnierom. Počas nej vyzval Barnier na uzavretie úzkeho partnerstva medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po brexite majúc na pamäti, že prioritou musí byť mier v Írsku a že „o integrite jednotného trhu nemožno vyjednávať“.

Michel Barnier načrtol členom EHSV svoj pohľad na stav rokovaní o brexite a pripomenul, že Európska komisia je odhodlaná dosiahnuť dohodu a riadnom vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, pretože „ešte stále pretrváva riziko brexitu bez ratifikovanej dohody“. Ako ďalej zdôraznil, „brexit je len etapou, a nie konečným cieľom“, pričom najzávažnejšou výzvou je vybudovať nové partnerstvo medzi EÚ a UK, ktoré by sa opieralo o dva piliere: ekonomickú výmenu a spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany.

Diskusiu otvoril predseda EHSV Luca Jahier poukazujúch na dôležitú úlohu, ktorú by mohli v období po brexite zohrávať zástupcovia občianskej spoločnosti. „Je nevyhnutné nielen zachovať, ale dokonca posilniť vzťahy s britskými organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré sa budovali 44 rokov. Je pred nami ešte dlhá cesta a ťažká práca, ale EHSV bude vždy stáť po vašom boku,“ konštatoval Jahier.