Technológia blockchainu: EÚ by sa mala stať svetovým lídrom, vraví EHSV

Technológia blockchainu má potenciál zmeniť spoločnosť, je však potrebná právna jednoznačnosť a istota, a teda aj spoločný prístup EÚ. Toto je hlavné posolstvo stanoviska z vlastnej iniciatívy, ktoré EHSV prijal 30. októbra a v ktorom vyzýva Európsku komisiu, aby spustila rozsiahlu iniciatívu s cieľom dosiahnuť, aby sa EÚ stala globálnou autoritou v tejto oblasti.

Táto technológia sa dá využiť v mnohých odvetviach na zvýšenie bezpečnosti a transparentnosti, a dokonca môže prispieť k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja. Ako však EHSV uvádza vo svojom stanovisku, je ešte potrebné vyriešiť viacero otázok a je naliehavo potrebné zabezpečiť jednoznačnosť a istotu, ako aj chrániť súkromie.

EHSV preto žiada spoločný prístup na úrovni EÚ a vyzýva Komisiu, aby spustila komplexnú iniciatívu, ktorej ťažiskom budú ciele udržateľného rozvoja. Iniciatívu by mal doplniť akčný plán, ktorý by Európe umožnil stať sa vzorom pre celý svet, pokiaľ ide o technológiu blockchainu.

Pokiaľ ide o tento zámer, prioritou je odstránenie právnej neistoty. Súčasný právny rámec je nejasný a fragmentovaný na úrovni členských štátov. Rozhodujúcimi faktormi sú tiež ochrana súkromia, zabezpečenie interoperability medzi jednotlivými platformami technológie blockchainu a zníženie transakčných nákladov, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch príliš vysoké. (dgf)