1. epizóda – Čo sa stalo s právnym štátom?

Titel 1

Perspektíva miestnej úrovne („The Grassroots View“) je nová séria podcastov, ktorú spustil Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV). Zaoberá sa aktuálnymi otázkami, o ktorých každý diskutuje, ale robí tak z pohľadu občianskej spoločnosti, pričom predkladá svedectvá zainteresovaných strán z praxe a príspevky členov EHSV, ktorí zastupujú ich záujmy v Bruseli.

1. epizóda – Čo sa stalo s právnym štátom?

Titel 1

Perspektíva miestnej...Viac

1. epizóda – Čo sa stalo s právnym štátom?

Titel 1

Perspektíva miestnej úrovne („The Grassroots View“) je nová séria podcastov, ktorú spustil Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV). Zaoberá sa aktuálnymi otázkami, o ktorých každý diskutuje, ale robí tak z pohľadu občianskej spoločnosti, pričom predkladá svedectvá zainteresovaných strán z praxe a príspevky členov EHSV, ktorí zastupujú ich záujmy v Bruseli.

V 1. epizóde Čo sa stalo s právnym štátom? španielsky člen José Antonio Moreno Díaz vysvetľuje, čo robí skupina EHSV pre základné práva a právny štát, aby pomohla odvrátiť rastúce útoky na základné hodnoty EÚ, ako sú tie, ktoré opísali iní dvaja hostia v podcaste – Jolanta Kurska z poľskej Nadácie Bronisława Geremeka a Wojciech Przybylski, šéfredaktor diskusnej a analytickej platformy Visegrad Insight vo Varšave. (ll)

 

Menej