Dostupné jazyky:

Úvodník

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

výsledok posledných európskych volieb potvrdil víťazstvo tých, ktorí chcú viac, a nie menej Európy, čo je dobrým prísľubom demokratickej obnovy v Európe založenej na udržateľnom rozvoji a inkluzívnych inštitúciách.

Hlavnou otázkou po voľbách je teraz to, či Európsky parlament a vlastne aj všetky európske inštitúcie a orgány budú schopné riešiť najnaliehavejšie problémy. Všetci vieme, že to možno dosiahnuť len vtedy, ak bude udržateľný rozvoj stredobodom našich politík a opatrení.

Dôležité dátumy

V skratke

Závisí naša budúcnosť od klímy? – Mladí Európania vyjadrujú svoj názor

Zmena klímy je všadeprítomnou témou a mladí ľudia na celom svete sa mobilizujú na záchranu planéty. EHSV sa pripája k tomuto hnutiu a žiada mladých účastníkov svojho výročného plenárneho zasadnutia mládeže Vaša Európa, váš názor, aby navrhli najlepší spôsob ochrany našej planéty.

EHSV zabezpečuje spoluprácu s britskými organizáciami občianskej spoločnosti po brexite

Delegácia členov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) pod vedením predsedu monitorovacej skupiny EHSV pre brexit Stefana Malliu navštívila v septembri Škótsko (17. septembra Edinburgh a 18. septembra Glasgow). Počas tejto návštevy sa členovia delegácie stretli so zástupcami škótskych organizácií občianskej spoločnosti, ako aj škótskej vlády a parlamentu.

V polovici septembra prichádzajú noví stážisti EHSV

S potešením sme privítali 29 talentovaných mladých absolventov vysokých škôl z celej Európy, ktorých počas ich stáže v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV) čakajú pestré a obohacujúce zážitky.

Nová skupina stážistov rozšírila 16. septembra rady pracovníkov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na päťmesačné obdobie. Od septembra do februára budú zbierať skúsenosti v rámci rozsiahleho programu odbornej prípravy, ktorý im poskytne príležitosť dozvedieť sa viac o úlohách a činnostiach EHSV a získať odbornú prax v multikultúrnom prostredí.

Aktuality EHSV

„Na dosiahnutie zmeny potrebujeme spájať svoje sily,“ hovorí európska ombudsmanka Emily O’Reillyová.

Na plenárnom zasadnutí EHSV sa zúčastnila aj Emily O’Reillyová, európska ombudsmanka, ktorá zhodnotila situáciu v praxi počas svojho funkčného obdobia a podelila sa o svoj názor na problémy v európskej verejnej správe a na ich riešenie. Luca Jahier, predseda EHSV, zdôraznil, že inštitúcie EÚ sa musia zameriavať na ľudí.

Lepšie informovanie o Európe v centre pozornosti 13. seminára občianskej spoločnosti o médiách

„EÚ je tu pre vás, EÚ ste vy“ – úloha občianskej spoločnosti pri informovaní o Európskej únii

Na seminári občianskej spoločnosti o médiách, ktorý sa konal 10. a 11. októbra 2019 v Malage, sa zišlo takmer 130 účastníkov. Podujatie zorganizoval EHSV v spolupráci s univerzitou v Malage a intenzívne sa na ňom debatovalo o tom, aké potrebné je spoľahlivo, k veci, konštruktívne a tvorivo informovať o Európskej únii.

Globálny pakt OSN o migrácii je plne v súlade s hodnotami EÚ

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že nie všetky členské štáty Európskej únie schválili globálny pakt o migrácii, ktorý podľa jeho názoru predstavuje vynikajúcu príležitosť na dosiahnutie pokroku pri formovaní jednotného postoja EÚ v oblasti migrácie na svetovej scéne.

Predseda EHSV a podpredsedníčka Európskeho parlamentu zdôrazňujú, že je potrebné spolupracovať v záujme bezpečnejšej a šťastnejšej Európy

Predseda EHSV Luca Jahier a podpredsedníčka Európskeho parlamentu Klára Dobrevová si počas plodnej diskusie na septembrovom plenárnom zasadnutí EHSV vymenili názory na budúcnosť Európy.

Zdaňovanie energie: EHSV súhlasí s prechodom na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou

EHSV podporil návrh Komisie zaviesť na úrovni EÚ demokratickejší spôsob rozhodovania v oblasti energetiky a klímy a prejsť v otázke zdaňovania energie z jednomyseľného hlasovania na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou.

EHSV opakovane vyzýva na vytvorenie silnejšej štruktúry európskej menovej únie

Spolupráca a partnerstvo medzi vládami a občianskou spoločnosťou budú mať kľúčový význam pre dokončenie ambicióznych reforiem potrebných na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie (HMÚ). Zhodla sa na tom skupina popredných úradníkov a expertov EÚ na plenárnom zasadnutí Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

EHSV súhlasí so širším využívaním hlasovania kvalifikovanou väčšinou o sociálnych otázkach

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) privítal, že Komisia skúma rozšírenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou na viaceré oblasti sociálnej politiky, čo si vyžaduje, aby Rada prijala návrhy v rámci spolurozhodovacieho postupu s Európskym parlamentom.

Východné partnerstvo – 10 rokov úspechu, no s priestorom na ďalšie zlepšenie

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) prijal 26. septembera stanovisko z vlastnej iniciatívy pri príležitosti 10. výročia Východného partnerstva.

K udržateľnej Európe do roku 2030: v nadchádzajúcom desaťročí treba podniknúť kroky, tvrdí EHSV

„Ak chceme do roku 2030 dosiahnuť ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja, musíme konať hneď teraz,“ zdôraznil Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vo svojom stanovisku k diskusnému dokumentu Komisie „Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030“.

Aktuálne opatrenia EÚ a členských štátov nie sú dostatočné na boj proti diskriminácii na trhu práce na základe veku

Vzhľadom na neustály pokles počtu obyvateľov Európy v produktívnom veku musí Európska únia a jej členské štáty vypracovať komplexné stratégie na rozvoj národných politík, ktoré by účinne riešili otázku aktívneho starnutia, tvrdí Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vo svojom nedávno prijatom stanovisku.

EHSV predkladá päť návrhov na zlepšenie právnych predpisov EÚ

EHSV vo svojom stanovisku upozorňuje na päť aspektov, ktoré sa v programe Európskej komisie na zlepšenie právnych predpisov EÚ (lepšia tvorba práva) musia zmeniť, ak má tento program v budúcnosti pokračovať. Celkové výsledky programu 2014 – 2019 sú však podľa EHSV pozitívne.

Aktuality skupín

Otvorená Európa – čím je pre nás prínosom?

Skupina Zamestnávatelia v EHSV

„Otvorené hospodárstvo a otvorená spoločnosť sú kľúčovými predpokladmi európskej prosperity, blaha a životného štýlu,“ uvádza sa vo vyhlásení z Helsínk o otvorenej Európe, ktoré 9. októbra na konferencii „Otvorená Európa – čím je pre nás prínosom?“ v Helsinkách (Fínsko) podpísala skupina Zamestnávatelia v EHSV, Konfederácia fínskeho priemyslu EK a Fínska obchodná komora.

Práva pracovníkov – Voľný pohyb, spravodlivý pohyb – mimoriadna schôdza skupiny Pracovníci

skupina Pracovníci v EHSV

Sociálny rozmer udržateľnej Európy a európskej mobility pracovnej sily boli témami schôdze skupiny Pracovníci, ktorá sa konala 9. októbra v Helsinkách. Skupina Pracovníci presadzuje udržateľný jednotný trh, ktorý musí zabrániť sociálnemu dumpingu a zaručiť rovnakú odmenu za rovnakú prácu na rovnakom pracovisku.

Nové vzory pre spoločnosť v Európe – mimoriadna schôdza skupiny Rozmanitá Európa

skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Skupina Rozmanitá Európa usporiada 12. novembra v sídle EHSV v Bruseli mimoriadnu schôdzu. Cieľom našej konferencie bude otvoriť diskusiu na tému Nové vzory pre spoločnosti v Európe. Chceme preskúmať, ako zmeniť postoje a prekonať predsudky. Chceme začať dialóg!

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

Výstava fotografií pri príležitosti 30. výročia pádu Berlínskeho múru

affiche exposition

Pri príležitosti 30. výročia pádu Berlínskeho múru usporiada EHSV výstavu fotografií „Obrázky inej Európy 1985 - 1989“, na ktorej predstaví tvorbu známeho gréckeho fotografa Constantina Pittasa.

Jesenná umelecká sezóna v EHSV začína fínskym fotopríbehom

Jesenná kultúrna a umelecká sezóna v EHSV sa začala výstavou fotografií Kirja, fínsky príbeh zorganizovanou v súvislosti s fínskym predsedníctvom Rady EÚ.