EHSV – pohľad zvnútra – výročná správa o činnosti za rok 2017

Každý, kto chce získať celkový prehľad o činnosti a úspechoch EHSV v roku 2017, by si mal pozrieť túto brožúru – skrátenú verziu úplnej výročnej správy o činnosti EHSV určenú pre širokú verejnosť aj pre inštitúcie.

Kto v roku 2017 požiadal EHSV o stanovisko? Akým otázkam sa EHSV venoval? Aké hlavné úspechy dosiahol? Kto mal aké funkcie a kto sa čím zaoberal v EHSV v roku 2017? Koľko stálo fungovanie EHSV? Toto všetko a oveľa viac sa dozviete v tejto prehľadnej publikácii.

Brožúra so zaujímavou infografikou, obrázkami a fotografiami je dostupná vo FR, EN, DE, ES, IT a PL v tlačenej podobe a tiež elektronickom formáte na internetovej stránke EHSV: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-al-18-001-en-n.pdf.

V tlačenej podobe si ju môžete vyžiadať na adrese: vipceseateesc [dot] europa [dot] eu. (fgr)