María Echevarria, dočasná generálna tajomníčka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Funkciu generálnej tajomníčky Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru od 10. júla 2018 na základe rozhodnutia predsedníctva EHSV dočasne, do vymenovania nového generálneho tajomníka, vykonáva María Echevarria.

María Echevarria viedla od 1. júla 2010 vo výbore riaditeľstvo pre všeobecné záležitosti, predtým pracovala v španielskej verejnej správe v Madride a tiež na úrovni Európskej únie v Bruseli.

Na Stálom zastúpení Španielska pri EÚ (2006 – 2010), ako ja na Ministerstve poľnohospodárstva a námorných záležitostí v Madride (2004 – 2006) a v Európskej komisii (2000 – 2004) bola zodpovedná za oblasti, ako je poľnohospodárstvo, rybolov, životné prostredie, námorné záležitosti, výskum, zdravie a bezpečnosť potravín.

Ako matka dvanásťročného dieťaťa dobre vie, aké ťažké je zosúladiť pracovný a rodinný život, a zvláda túto výzvu s nadšením. Je náruživou plavkyňou, venuje sa joge a obľubuje pešiu turistiku aj plavbu po mori. (eh)