Cena pre občiansku spoločnosť za rok 2018: možnosť podávať prihlášky celé leto

Organizácie a jednotlivci, ktorí sa podieľajú na podpore európskej kultúry a dedičstva, majú ešte stále čas prihlásiť sa do súťaže o cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za rok 2018, vďaka ktorej sa môžu zviditeľniť a zároveň získať vítanú finančnú podporu na financovanie svojich budúcich projektov.

Uchádzači sa môžu prihlásiť do 7. septembra. Táto cena je určená pre organizácie občianskej spoločnosti a jednotlivcov, ktorí sa svojou činnosťou snažia:

  • zvýšiť informovanosť o mnohorakých rovinách a bohatosti európskej identity,
  • využiť plný potenciál kultúrneho bohatstva Európy,
  • uľahčiť prístup k európskemu kultúrnemu dedičstvu a
  • propagovať európske hodnoty (rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a ľudských práv, sloboda, demokracia, rovnosť a právny štát).

Suma v celkovej výške 50 000 EUR sa rozdelí medzi najviac piatich víťazov.

O cenu sa môžu uchádzať všetky organizácie občianskej spoločnosti oficiálne zaregistrované v Európskej únii, ako aj jednotlivci pôsobiaci na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni.

Cenu pre občiansku spoločnosť, ktorá sa udeľuje už desiaty rok, Európsky hospodársky a sociálny výbor zaviedol s cieľom odmeniť a povzbudiť iniciatívy občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivcov s hmatateľnými výsledkami, ktoré výrazne prispeli k propagácii spoločných hodnôt – pilierov európskej súdržnosti a integrácie. V roku 2017 sa ocenenie zameriavalo na kvalitné pracovné miesta a podnikanie.

Zoznam všetkých požiadaviek a prihlasovací formulár sú dostupné tu. (dm)