Mladí africkí podnikatelia v centre hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Sieť hospodárskych a sociálnych aktérov EÚ – Afrika považuje mladých ľudí v Afrike za hlavných aktérov hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Ústrednou témou výročného stretnutia siete boli mladí ľudia ako hnacia sila hospodárskeho rozvoja a ako veková kategória najviac zasiahnutá migráciou.

V záverečnom vyhlásení účastníci upozornili, že úlohou občianskej spoločnosti vo vzťahoch medzi Afrikou a EÚ by malo byť štruktúrovane a pravidelne prispievať k stratégii EÚ – Afrika a zdôrazňovať, že by sa mali zapájať do príslušných platforiem, aby mohli adresovať odporúčania politickým orgánom s cieľom zabezpečiť dobrú správu vecí verejných a účasť občanov.

Mladí africkí podnikatelia z krajín ako Burkina Faso, Keňa, Svazijsko a Madagaskar zastupujúci zemepisnú rozmanitosť Afriky predstavili svoje úspešné podnikateľské projekty. Ukázali tým, akí dynamickí a podnikaví sú mladí ľudia v Afrike, a ich príklad by mohol byť podnetom a inšpiráciou pre mnohých ďalších v celej Afrike aj Európe.  „Hospodársky rozvoj máme. Potrebujeme nástroje, nie európske financie. Musíme sa mať v Afrike lepšie, inak prídeme všetci do Európy,“ povedal Fahiz Diallo, mladý podnikateľ z Burkina Faso, ktorý podniká v oblasti prefabrikovaných stavieb.

Závery z tohto stretnutia budú zaslané európskym a africkým inštitúciám a politickým orgánom ako príspevok neštátnych subjektov k rozvoju vzťahov medzi EÚ a Afrikou.