Nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami: prichádzame o milióny a prídeme o ešte viac!

skupina EHSV Zamestnávatelia

Podľa štúdie, ktorú dal nedávno vypracovať Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), prichádza európska ekonomika ročne o viac než 2 % produktivity v dôsledku nesúladu medzi zručnosťami a požiadavkami trhu práce. Znamená to stratu 80 centov za hodinu práce Ak sa nezavedú potrebné reformy, táto situácia sa ešte zhorší.

Podľa štúdie majú podniky na väčšine územia EÚ čoraz väčší nedostatok pracovníkov s primeranými zručnosťami. V niektorých povolaniach, ako sú odborníci v oblasti IKT, lekári a odborníci v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM), ako aj učitelia, zdravotné sestry a pôrodné asistentky, má tento trend už teraz vážny dosah. Takisto chýbajú pracovníci so strednou úrovňou zručností, ako sú vodiči nákladných vozidiel, kuchári a zvárači.

Dôsledkom sú dodatočné náklady, pokles konkurencieschopnosti a pomalšie postupy prijímania zamestnancov. Vyše 70 % podnikov, ktoré pôsobia v oblasti odborných, vedeckých alebo technických služieb, a 67 % podnikov v oblasti IKT pripustilo, že nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami má veľký vplyv na ich politiku ľudských zdrojov.

Podniky, ktoré sa na tomto prieskume zúčastnili, označili za kľúčový faktor tohto nesúladu nedostatočnú tradíciu z hľadiska celoživotného vzdelávania a (re)kvalifikácie. Nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami sa najväčšmi týka ľudí do 24 a nad 65 rokov. Najmenšia pravdepodobnosť výskytu tohto trendu je vo vekovej kategórii od 40 do 54 rokov.

Účinné odborné vzdelávanie a príprava, viac možností v oblasti celoživotného vzdelávania a efektívne sprostredkovanie práce sú kľúčom k odstráneniu tohto nedostatku, spolu so zlepšením posudzovania zručností, ktoré pomáha vopred určiť, aké zručnosti budú potrebné v budúcnosti.

Pomalé reformy vzdelávacích systémov, ďalekosiahla regulácia trhu práce, nadmerné zdaňovanie práce a svojvoľné mechanizmy stanovovania miezd predstavujú politické príčiny nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami. Zmeny musia vykonať tak celoštátne, ako aj miestne orgány, a tiež zainteresované strany – vzdelávacie inštitúcie, zamestnávatelia a samotní pracovníci.

Štúdiu na žiadosť skupiny EHSV Zamestnávatelia vypracoval Inštitút pre trhové hospodárstvo a môžete si ju stiahnuť na stránke: http://europa.eu/!dM96Ft (jl)